Close

Vedtekter og strategisk plan

ASSITEJ Norge
– nettverket for profesjonell scenekunst for barn og unge

Visjon: Alle barn og unge skal ha tilgang til scenekunst av høy kvalitet som er relevant for deres liv.

Virksomheten er forankra i FNs Barnekonvensjons paragraf 31, og ASSITEJ Norge arbeider for å oppnå vår visjon gjennom aktiv deltakelse i det internasjonale ASSITEJ nettverket.

ASSITEJ Norge arbeider etter Strategisk plan 2016-19, og har følgende mål og delmål:

Mål: ASSITEJ Norge skal bidra til å styrke – og øke kunnskapen om – scenekunst for barn og unge.

Delmål: ASSITEJ Norge skal skape nettverk og møteplasser nasjonalt og internasjonalt basert på medlemmenes behov og interesser

Dette gjør vi ved å:
– gi alle som arbeider profesjonelt med scenekunst for barn og unge et miljø hvor de kan finne inspirasjon og kunnskap, danne allianser og nettverk
– arrangere internasjonal scenekunstfestival for fagfelt og publikum
– delta på nasjonale og internasjonale festivaler og møteplasser
– rekruttere medlemmer på tvers av geografisk, sjangermessig, faglig og institusjonell tilhørighet

ASSITEJ Norge er en avdeling av den internasjonale organisasjonen for scenekunst for et ungt publikum (International Association of Theatre for Children and Young People). Som sådan forplikter ASSITEJ Norge seg til å følge denne organisasjonens mål og vedtekter.

VEDTEKTER FOR ASSITEJ Norge

Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012

ASSITEJ Norge følger retningslinjer for habilitet vedtatt på styremøtet 16.02.2018.