Close

Utsettelse av den 20. ASSITEJ World Congress & Performing Arts Festival / MIRAI 2020 i Japan

Den 20.verdenskongressen i Assitej ved Mirai-festivalen i Tokyo 2020

Vi vil uttrykke vår sympati for alle de som lider av det nye koronaviruset og alle i hele verden som har blitt påvirket av spredningen av infeksjonen.

Assitej International og vi som nasjonalt senter har forberedt oss på den 20. ASSITEJ verdenskongress som er planlagt i mai. Flere norske kompanier skulle være med Assitej Norge til festivalen. Med spredning av koronavirus i mange land, og tiltak som å forby reise og suspensjon av VISA-er, har det imidlertid blitt vanskelig for deltakere som teaterkompanier og forskere fra hele verden å reise til Japan. I en situasjon der global deltakelse er fysisk umulig, har vi ikke noe annet valg enn å bestemme at det også vil være umulig å holde arrangementet som planlagt fra 14. mai til 24. mai 2020.

ASSITEJ International og ASSITEJ Japans nasjonale senter har vært i flere samtaler og holdt et øye med den raskt skiftende situasjonen i Japan og verden. Vi deler dypt troen på at arrangementet har stor betydning. Vi er overbevist om at det vil være en flott og sjelden mulighet til å oppleve de fascinerende produksjonene av de inviterte selskapene fra hele verden, sammen med andre publikum i teateret, og følelsen av å krysse kulturelle grenser. Trusselen om koronaviruset, som har utviklet seg til en global pandemi, er imidlertid langt utenfor det vi kan forestille oss og svare på. Under disse omstendighetene er det som betyr mest helse og sikkerhet for alle.

Det er derfor kommet en felles uttalelse fra Japan og Assitej International om at den 20. ASSITEJ World Congress & Performing Arts Festival / MIRAI uunngåelig vil bli utsatt, mest sannsynlig til andre halvdel av mars 2021.

Vær oppmerksom på at dette betyr at alle følgende elementer i arrangementet også blir utsatt til denne datoen:

Hovedfestivalprogram

Fringe festivalprogram

ASSITEJ Congress (generalforsamling og kunstnerisk møte)

Next Generation

ITYARN-konferanse

ASSITEJ Awards Seremonies

Alle hendelser relatert til de forskjellige ASSITEJ-nettverkene

Andre planlagte symposier, seminarer, workshops

Assitej er bekymret for at den yngre generasjonen, som burde vært hovedpersonene på verdenskongressen, har blitt fratatt kulturell glede og koblet fra andre mennesker. I perioder som dette trenger vi kulturen og kunstens kraft for samfunnet og barna.

Assitej håper at pandemien til det nye koronaviruset avtar så snart som mulig, og at tiden for folk til å møtes ansikt til ansikt og glede seg sammen snart kommer tilbake til oss igjen. Inntil da vil Assitej utsette kongressen og festivalen, og vi vil gjøre forberedelser for å dele gleden over kunst og kultur igjen med deg på passende tidspunkt og sted.

Vi vil be alle dere som har samarbeidet så langt om å godta beslutningen Assitej International har tatt, og fortsette å samarbeide for å ha kongressen.

Vi ser frem til å ha deg med til Japan i mars 2021.