Close

Utlysning: Forestillinger til Teaterlørdag UNG sesongen 2018/2019

Fra forestillingen «Drake-zoo» med Kompaniet Babyopera. Foto: Thomas Møller


Søknadsfrist 15. desember:

Til Teaterlørdag UNG søker vi profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet som har hatt premiere. Produksjonen må i tillegg ha kort riggetid (inn- og utrigg samme dag) og være laget for barn i alderen 0-12 år. Alle typer scenekunstproduksjoner tas imot for vurdering, også produksjoner som utfordrer etablerte formidlingsformer. Alle søknader behandles av et programråd og programmering skjer utfra en helhetsvurdering av aktuelle produksjoner og mulig tilknytning til faglige arrangementer.

Forestillingene spilles hovedsakelig i Gymsalen på Sentralen i Oslo lørdager kl. 1200 og 1400, se tekniske spesifikasjoner her. ASSITEJ Norge/Teaterlørdag UNG stiller med produsent og teknikere for enkel teknisk rigg og igangsetting av arrangementet.

I sesongen 2018/2019 arrangeres Teaterlørdag UNG:

 • 8. september 2018
 • 20. oktober 2018
 • 24. november 2018
 • 8. desember 2018
 • 26. januar 2019
 • 9. februar 2019
 • 9. mars 2019
 • 6. april 2019
 • 11. mai 2019

Økonomi:
ASSITEJ Norge og Sentralen UNG dekker kostnadene til lokaler og teknisk hjelp, og utøverne får et garantihonorar. Utøverne må stille med en kontaktperson og selv administrere arrangementet i form av dialog med vår produsent. For utøvere som kommer langveis fra, vil det være anledning til å søke om reisestøtte fra ASSITEJ Norge.

Markedsføring og PR:
ASSITEJ Norge oppretter arrangement på Facebook og legger ut informasjon på våre nettsider, samt pressemelding og oppføring i aktivitetskalendre. For at Teaterlørdag UNG skal nå bredt ut, er vi avhengige av at utøverne bidrar til markedsføring av eget arrangement.

Send inn søknad på e-post til teaterlordagung@assitej.no med:

 • kort beskrivelse av forestillingen.
 • full teknisk rider og en lenke til filmdokumentasjon av forestillingen.
 • ønsket dato(-er) for visning.
 • budsjett dersom du kommer langveis fra og har behov for reisestøtte.

Søknadsfrist: 15. desember 2017.
Alle som søker vil få svar innen 30. januar 2018.


Bare for ASSITEJs medlemmer?

Teaterlørdag UNG en arena forbeholdt ASSITEJs medlemmer, men vi mottar gjerne søknader fra ikke-medlemmer.

Medlemskap i ASSITEJ Norge koster 1500,- for institusjoner, 500,- for grupper og 250,- for enkeltpersoner. Les mer under fanen «Bli medlem». Innmelding nå gjelder ut året og hele 2018.

Dersom du har spørsmål, eller du har en forestilling som egner seg, men som ikke helt faller innunder kriteriene for å søke, ta kontakt med oss.


Om Teaterlørdag UNG
Teaterlørdag UNG er et tilbud til barn og ungdom i Oslo-regionen. Én lørdag i måneden kan du oppleve kvalitetsteater på Sentralen.

Teaterlørdag UNG er et samarbeid mellom ASSITEJ Norge og Sentralen UNG og presenterer et bredt spekter av scenekunst for et publikum i alderen 0-12 år.

ASSITEJ Norge er del av en internasjonal sammenslutning som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst.

Teaterlørdag Ung mottar støtte fra Oslo kommune og Fond for utøvende kunstnere.

Teaterlørdag UNG videreføres i 2018/19 med forbehold om finansiering.