Close

Utlysning: Forestillinger til Teaterlørdag UNG sesongen 2017/2018

Utlysning: Forestillinger søkes til Teaterlørdag UNG høsten 2017 og våren 2018!

Søknadsfrist: 15. juni

Teaterlørdag UNG er et tilbud til barn og ungdom i Oslo-regionen. Én lørdag i måneden kan du oppleve kvalitetsteater på Sentralen.
Teaterlørdag UNG er et samarbeid mellom ASSITEJ Norge og Sentralen UNG og presenterer et bredt spekter av scenekunst for et publikum i alderen 0-18 år.
Assitej Norge er del av en internasjonal sammenslutning som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst.

Teaterlørdag Ung mottar støtte fra Oslo kommune og Fond for utøvende kunstnere.

I sesongen 2017/2018 arrangeres Teaterlørdag UNG:
30. september
28. oktober
26. november (NB: søndag)
9. desember

20. januar
10. februar
7. april
5. mai

Hva slags forestillinger?
Til Teaterlørdag UNG søker vi forestillinger som har hatt premiere, er av høy kunstnerisk kvalitet, har kort riggetid (inn- og utrigg samme dag) og som er laget for barn og ungdom. Alle sceniske uttrykk, for alle målgrupper er velkomne.

Forestillingene spilles hovedsakelig i Gymsalen på Sentralen i Oslo, se tekniske spesifikasjoner her.
ASSITEJ Norge/Teaterlørdag UNG stiller med produsent og teknikere for enkel teknisk rigg og igangsetting av arrangementet.

Økonomi:
ASSITEJ Norge og Sentralen UNG dekker kostnadene til lokaler og teknisk hjelp, og utøverne får et garantihonorar. Utøverne må stille med en kontaktperson og selv administrere arrangementet i form av dialog med vår produsent. For utøvere som kommer langveis fra, vil det være anledning til å søke om reisestøtte fra ASSITEJ Norge.)

Markedsføring og PR:
ASSITEJ Norge oppretter arrangement på Facebook og legger ut informasjon på våre nettsider, samt pressemelding og oppføring i aktivitetskalendre. For at Teaterlørdag UNG skal nå bredt ut, er vi avhengige av at utøverne bidrar til markedsføring av eget arrangement.

Send inn en søknad med:
• kort beskrivelse av forestillingen
• full teknisk rider og en lenke til filmdokumentasjon av forestillingen
• ønsket tidspunkt for visning.

Send også med et budsjett dersom du kommer langveis fra og har behov for reisestøtte. Søknadene behandles av et programråd.
Alle som søker, vil få svar innen 30. juni.

Bare for ASSITEJs medlemmer?
Teaterlørdag UNG en arena forbeholdt ASSITEJs medlemmer, men vi mottar gjerne søknader fra ikke-medlemmer.
Medlemskap i ASSITEJ Norge koster 1500,- for institusjoner, 500,- for grupper og 250,- for enkeltpersoner. Les mer under fanen «Medlemmer».
Dersom du har spørsmål, eller du har en forestilling som egner seg, men som ikke helt faller innunder kriteriene for å søke, ta kontakt med oss.