Close

Ta med et barn i teateret!

Den 20. mars markeres hvert år som den internasjonale barneteaterdagen under paraplyen «Take a child to the theatre». Målet med dagen er å vise mangfoldet og sette søkelys på viktigheten av at barn og unge får oppleve teateret og scenekunst i oppveksten.

I forbindelse med den internasjonale barneteaterdagen oppfordrer ASSITEJ medlemmer, kompanier, kunstorganisasjoner, akademikere og andre som er interessert i teater for et ungt publikum å fremme barns rett til teater og kunstopplevelser.

President i ASSITEJ International, Yvette Hardie, sier om dagen:

«Barn kan ikke ta med seg selv i teatret. Den internasjonale barneteaterdagen blir feiret 20. mars hvert år for å sette søkelys på at barn er avhengig av de voksne rundt seg om de skal få det viktige møtet med kunst generelt, og scenekunst spesielt. Det er derfor vi sier «Ta med et barn i teatret i dag».

Teater finner sted til en spesfikk tid, og i et spesifikt rom, og er av denne grunn flyktig og tilhører et spesifikt øyeblikk. Teater handler om det usynlige forholdet i dette øyeblikket, det som låser opp et menneskes hjerte og planter frø av empati og voksende spirer av nysgjerrighet og spørsmål som kan påvirke personens utvikling og videre vei i livet.»  Les hele uttalelsen her.

 

I 2017 står ASSITEJ Norge for promoteringsfilmen i anledning dagen. Del den gjerne for å bidra til å fremme viktigheten av å tilby gode teater- og scenekunstopplevelser for barn og unge. Ta med et barn i teateret!