Close

Stor internasjonal interesse for Kristiansand

Neste år er Kristiansand og SAND-festivalen vertskap for ASSITEJ Artistic Gathering – en av verdens største og viktigste samlinger av scenekunstnere for barn og unge. Med det markerer lille Kristiansand seg som barnas festivalby inneklemt mellom de to verdensmetropolene Beijing og Tokyo, som er vertskap for samme arrangement i henholdsvis 2018 og 2020. Nå har innmeldingsfristen for forestillinger til det offisielle kunstneriske programmet gått ut, og arrangørene kan melde om rekordstor interesse. Hele 519 produksjoner fra alle verdens hjørner ønskes vist i Sørlandsbyen!

– Vi er overveldet over responsen, sier festivalsjef og daglig leder i ASSITEJ Norge, Ketil Kolstad. – Til sammenlikning mottok arrangørene i Beijing ca 400 søknader, men da snakker vi om en by på 22 millioner.

Da den norske delegasjonene overvar begivenhetene i Beijing tidligere år, oppstod det misforståelser i et møte med sjefen for det kinesiske nasjonalteatret da man forsøkte å forklare at arrangementet på Kilden i Kristiansand kom til å bli en ganske annerledes affære. Vi er jo tross alt bare fem millioner. – Oh, yes, I understand – Kristiansand is small city, only five million people, svarte han så, og ble forskrekket da han forstod at det var innbyggertallet for hele Norge.

Det er selvfølgelig ikke plass til 519 ulike forestillinger i Kristiansand på den snaue uka arrangementet varer, så kunstnerisk råd har en stor jobb foran seg med å velge ut de 8-12 forestillingene som skal være på det offisielle programmet. Av disse skal minst 2-4 være norske og ytterligere to til være av annet nordisk opphav. Det blir for øvrig også avholdt en egen nordisk-baltisk fringe i samband med festivalen, noe som vil øke det totale antallet produksjoner til ca 18.

Til sammen 17 norske kompanier har meldt 24 produksjoner.
Fra det øvrige Norden og Baltikum er det meldt inn 39 produksjoner av 30 kompanier.

Den store interessen for å delta i neste års ASSITEJ Artistic Gathering borger for stor bredde og kvalitet i programmet. Det er ventet nærmere 500 internasjonale delegater til byen i dagene 2.-7. september.

Programmet for ASSITEJ Artistic Gathering lanseres medio mars 2019.

Kunstnerisk råd er nedsatt av ASSITEJ Norge sitt styre, og består av:
Cecilie Lundsholt, leder
Endre Sannes Hadland
Tony Reekie
Bebe de Soares
Kenjiro Otani

www.sandfestivalen.no
www.assitej.no
www.assitej-international.org/en/