Close

Søk reisetøtte til SAND-festivalen!

sand_FB-profilbilde_undertekstMeldemmer i ASSITEJ Norge kan søke om reisestøtte til SAND-festivalen.

Vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer skal dra nytte av alt SAND-festivalen kan by på av kunstnerisk og faglig inspirasjon. Vi ønsker også at festivalen som en internasjonal møteplass og arena i størst mulig grad skal komme medlemmene til gode. Det er særlig viktig at festivalen er tilgjengelig for medlemmer fra hele landet.

Vi har satt av en begrenset pott med reisemidler øremerket ASSITEJ-medlemmer. Du kan søke om å få dekket hele eller deler av dine reiseutgifter til SAND-festivalen. Søkere med lang reisevei og lave budsjetter vil prioriteres, men alle er velkomne til å søke.

Slik gjør du:
Send oss en en kostnadsoversikt der rimeligste reisemåte er valgt, gjerne en henvisning til booket reise. Skriv en setning eller to om hvorfor du trenger reisestøtte.
Vi behandler søknader fortløpende og innen en uke fra vi mottar den.

OBS! Vi har begrenset med midler til dette, så jo tidligere du søker, jo større er sjansen for å få støtte.

Les om medlemskap

Les mer om SAND-festivalen

Les om registrering og billetter