Close

Seminar: Scenekunstens vilkår når kartet tegnes på nytt

ASSITEJ Norge ønsker alle interesserte velkomne til seminar i forkant av vårt årsmøte.

Tid: Fredag 20. april kl. 16.00
Sted: Møterom P1, Sentralen i Oslo

I dette seminaret setter vi fokuset på hvordan Teater-Norge vil se ut etter at de gamle fylkesgrensene er visket ut, og nye regioner skal overta ansvaret for kulturinstitusjonene. Et ekspertutvalg har foreslått noen av de mest dramatiske endringene i norsk kulturpolitikk noensinne, der ansvaret for alle scenekunstinstitusjoner utenfor Oslo overføres til regionene. Det er i tillegg foreslått å desentralisere enkelte av Norsk Kulturråds oppgaver og ansvarsområder, noe som vil kunne få konsekvenser også for det frie feltet.

Vi får et innlegg fra direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), Morten Gjelten, som vil gi oss større innsikt i hva som faktisk er foreslått, og hvordan NTO stiller seg til forslagene. Vi har også fått samlet tre teatersjefer som etter regionreformen vil lede hvert sitt teater i en ny stor region; Viken. Møt Nils Petter Mørland fra Brageteatret, Bo Anders Sundstedt fra Akershus Teater og Tormod Gangfløt fra Østfold Teater til en uformell samtale om utfordringene og mulighetene som regionreformen gir dem.

Seminaret er gratis.
Påmelding til info@assitej.no innen mandag 16. april.

Program
Kl. 16.00 Velkommen ved styreleder i ASSITEJ Norge, Eivind Haugland
Kl. 16.05 «Norge er mer enn Oslo» – innlegg ved Morten Gjelten, direktør i NTO
Kl. 16.30 Teater i nye Viken. – samtale mellom Nils Petter Mørland, Brageteatret, Bo Anders Sundstedt, Akershus Teater og Tormod Gangfløt, Østfold Teater
Kl. 17.00 Spørsmål og diskusjon – innspill til uttale fra ASSITEJs årsmøte
Kl. 17.30 Orientering om Teaterlørdag Ung
Kl. 18.00 Enkel servering – Sentralen deilige vegetarsuppe med brød
Kl. 18.30 ASSITEJ Norge sitt årsmøte
Kl. 20.00 Årsmøte slutt – alle er velkommen til sosialt lag i Vinterhagen.

Lørdag 21. april kl. 13.00: Teaterlørdag Ung viser Brageteatrets «Satellitter på himmelen» av Kristofer Grønskag.
Billetter kan kjøpes her!

VELKOMMEN!