Close

Seminar om deltakelse

Hva: Fagseminar om barn og unge som deltakere i profesjonelle kunstproduksjoner

Når: Søndag 14. september 2014 kl 16-18, Barnas Ultima-dag fra kl 11

Hvor: Operaen i Bjørvika, Oslo

ASSITEJ Norge i  samarbeid med Ultima og Den norske opera og ballett

VELKOMMEN TIL SEMINAR! I arbeidet med å nå det unge publikummet, utforsker stadig flere aktører ulike strategier for å la barn og unge selv medvirke og medskape i profesjonelle kunstproduksjoner.

Er medvirkning og medskaping gode strategier for å lage god kunst for barna?
Hva ønsker man å oppnå med at barn og unge er kuratorer? Profesjonelle utøvere?
Er barna reelle deltakere, eller instrumenter i de voksnes prosess? Er det i så fall et problem?
Hvordan ivaretas barns lek og nysgjerrighet i profesjonelle prosesser?

I forbindelse med Ultima-satsingen Framtidens musikkfestival – der barna tar over Den norske opera og ballett og lager sin egen samtidsfestival – inviterer vi til et åpent seminar om barn som deltakere i profesjonelle kunstproduksjoner. Vi får presentert tanker og strategier bak prosjektet, og Ultimas målsettinger med BU-arbeidet. Operaen presenterer sitt eget arbeid med unge utøvere i en profesjonell ramme, og vi får også noen tanker fra praktisk forskning på feltet. Seminaret avsluttes med en moderert samtale, der alle inviteres til å delta.

Seminaret er primært tiltenkt kunstnere/produsenter og arrangører, men er åpent for alle med interesse for profesjonell scenekunst for et ungt publikum.

 

PROGRAM

Hvordan arbeide med barn og unge som deltakere i profesjonell kunstproduksjon?

I Formidlingssenteret, DNOB. Lett servering fra kl 1530

1600       Velkommen, v. Hilde Annette Aakre, daglig leder i ASSITEJ Norge

1610       Tre innlegg

Ultima – om barnas samtidsmusikkfestival. v. Lars Petter Hagen og John Vinge, Ultima

– B&U som medkuratorer

– å ta/overta et stort publikumsrom og gjøre det tilgjengelig for et ungt publikum

– Ultimas kunstneriske målsettinger med BU-arbeidet

Den norske opera og ballett, v. formidlingssjef Maria af Klinteberg Herresthal og Gunnar Bergstrøm, produsent og regissør for Barnekoret

– Arbeidet med Stormen – BU som aktører i profesjonelle oppsetninger

– DNOBs formidlingsarbeid mot B&U som målgruppe

Strategier for deltakelse og interaktivitet . v. Lise Hovik, Ph.D. og styremedlem i ASSITEJ

1730        Samtale mellom innledere og sal. Samtaleleder Mariken Lauvstad

1800       Slutt

Seminaret kl 16 er åpent for alle. Påmelding til info@assitej.no innen onsdag 10. september.

Barnas Ultimadag kan oppleves fra kl 1100 i den norske Opera og ballett. Arrangementet er gratis.

 

Les mer om Barnas Ultimadag.