Close

SceSam-verksted: Claire de Wangen

Claire de Wangen er anerkjent for sine stedsspesifikke produksjoner og særegne publikumsstrategier. På denne mesterklassen vil deltakerne utforske stedet som utgangspunkt for teaterforestillinger for barn og unge. Utgangspunktet er en fascinasjon for hva et bestemt sted kan utløse av inntrykk, resonnementer, assosiasjoner og sanselighet. Hvordan fungerer publikums tilstedeværelse i verket – hvilke omstendigheter befinner de seg i? Hvordan bygger man som scenekunster opp en romlig logikk som skal romme forestillingens fiksjonsunivers? Visuell og auditiv orientering og fysisk tilstedeværelse og plassering er viktige komponenter.

PRAKTISK INFORMASJON
Mesterklassen har plass til 12 personer
Tid/Sted: 27.11.2017 fra 1000-1600/Hvelvet på Sentralen, Øvre Slottsgate 3
Påmeldingsfrist: 20.11.2017

Priser (inkl. ikke lunsj)
Medlemmer i ASSITEJ/Norsk Skuespillersenter/Scenekunst Sør og studenter: 350,-
Ikke-medlemmer: 500,-

NB: Mesterklassen er kun for profesjonelle scenekunstnere. Etter at du har meldt deg på, send din CV til info@assitej.no. Ikke kvalifiserte vil få refundert påmeldingsavgiften.

CLAIRE DE WANGEN
Claire de Wangen er scenekunstner og utdannet ved Scenekunstakademiet i Fredrikstad (2001). Hun arbeider med stedsspesifikke forestillinger og særegne publikumsstrategier i Claire de Wangen produksjoner. De Wangen forsker i ulike strategier for hvordan å oppfatte sted; sted, ikke bare som et geografisk område, men som et konsept, en representasjon, en påstand eller en reise. «Arbeidet mitt er en forskning i ulike strategier for hvordan å oppfatte sted; sted, ikke bare som et geografisk område, men som et konsept, en representasjon, en påstand eller en reise».

Om SceSam-mesterklasser
SceSam er et kunstnerisk forskningsprosjekt som i perioden 2012-2016 har undersøkt interaktivitet som kunstnerisk strategi i scenekunstprosjekter for barn. Prosjektet har samlet og produsert en unik kunnskap i feltet (scene)kunst for barn, og denne kunnskapen er formidlet i boken «Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn» av Lise Hovik og Lisa Nagel (2017). Boken tematiserer ulike kunstneriske metoder og strategier for å involvere barna i scenekunsten, og vi har invitert inn aktuelle scenekunstnere som bidragsytere i boken. Her beskriver de sin kunstneriske metode for å involvere barna i kunsten.

Gjennom SceSams mesterklasser får du anledning til å møte de ulike scenekunstnere i en praktisk fordypning og få innblikk i deres kunstneriske metode.

Mesterklassene er et samarbeid mellom SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barnAssitej NorgeNorsk Skuespillersenter og @SentralenUng og skal finne sted på Sentralen i Oslo i perioden 2017-2018. Mesterklassene er tilrettelagt for scenekunstnere som vil ha en fordypning og inngang til interaktivitet i scenekunst for barn.