Close

ASSITEJ-festivalen 2013

ASSITEJ festivalen 2013

 

Noen ord fra festivalens kunstneriske leder

Assitej Norges ungdomsfestival ønsker å formidle eksistensiell scenekunst, livsbejaenhet, engasjement og innsikt, skape en inkluderende, utfordrende og inderlig festival og utforske humanistiske og kunstneriske problemstillinger.

Assitej inviterte inn kolleger med spisskompetanse på ulike fagfelt for å favne en bred kunnskap og for å hente inn gode forestillinger innen ulike sjangere til festivalen. Anne Ekenes, Preben Faye-Schjøll, Ingrid Forthun samt Kjell Moberg og Anne Mali Sæther har deltatt i kunstnerisk råd.

Vi har lett oss fram til scenekunst for ungdom som stiller overraskende og viktige spørsmål for målgruppen, sprenger grenser, som utforsker både tematikk og kunstuttrykk og som kan generere diskusjoner.

Vår målsetning har vært å skape en festival der ungdom blir nysgjerrig og får appetitt på scenekunst, – en festival som gir scenekunstutøverne en faglig inspirerende møteplass og som genererer internasjonal fagutveksling. Vi ønsker å iscenesette dialoger og diskusjoner der ungdom, utøvere, teaterteoretikere, scenekunstinteresserte og forskere tar del i hverandres verden og perspektiver.

Assitej ønsker gjennom utvalget av forestillinger å undersøke hvordan scenekunstnere søker å inspirere og å la seg bli inspirert av målgruppen. – Hvordan scenekunstnere tematisk og kunstnerisk kommuniserer med vår samtid, utvikler nye deltakerstrategier og måter å kommunisere på.

I tillegg til festivalens forstillinger vil det holdes en rekke fagseminarer.
Utøvere fra flere land vil formidle sine kunstneriske erfaringer, metoder og visjoner, internasjonale prosjekter vil bli informert om,
ulike nordiske erfaringer fra arbeid med scenekunst for ungdom vil bli utvekslet og
Internasjonalt Produsentforum vil holde seminarer under festivalen, slik at norske produsenter kan møte internasjonale festivalarrangører.

Velkommen til en scenekunstfestival full av faglige overraskelser, undring, gisp og diskusjoner!

Anne Mali Sæther

Kunstnerisk leder

Forestillinger

 

Mungo Park/Bakgårdsteatret

”Opsang”

Dato: 17. oktober, kl 10.15 og kl 13.00

Dato: 18. oktober, kl 11.00

Sted: Scenen i Teatersalen

Medvirkende: Nicolai Jandorf, Signe Vaupel og Palle Klok

Regi/konsept/dramaturgi: Heinrich Christensen, Nils P. Munk, Rikke Bilde og Jonas Munck Hansen

Varighet: 80 min

www.mungopark.dk

Forstår du din tenåring? Denne forestillingen er en komedie for hele familien som slår om seg med musikalske bølle-bank og teatrale lusinger til ungdommen og deres forvokste ”medsammensvorne”.

”Opsang” er iscenesatt som en blanding av musikal og forelesning, musicalecture. Forestillingens to foredragsholdere forteller og synger om de syv dødens syndige tenåringer og deres skrøpelige mødre. Resultatet er avslørende teaterscanning av dagens tenårings-hjerner som både de unge og de voksne kan bli klokere av å se mens de ler. ”Opsang” er sett av 80 000 publikum så langt og er et dansk gjestespill under ASSITEJ festivalen.

730

 

 

De Dansers

”Café Ed Sanders”

Dato: 17. oktober, kl 11.50 og kl 13.50

Dato: 18. oktober, kl 12.30

Sted: Multisalen

Medvirkende: Maartje Pasman, Noemi Wagner, Blazer Jasinski, Josephine van Rheenen, Guy Corneille, Stephan Bikker, Hans Vermunt og Daan Crone.

Koreografi: Wies Merkx

Varighet: 50 min

www.dedansers.nl

”Café Ed Sanders” er et skjæringspunkt mellom rockekonsert og danseforestilling.

It started with a tickling in the throat, a cough, a grumble and then a gasp. The gasping became weeping, the weeping fell silent and suddenly a thunderstorm of tones broke out with a roar.”

De unge utøverne i «Café Ed Sanders» bygger en kafé, en fest, et møte med sine kropps-lyder, dans, ny-sirkus og vill musikk. Fem dansere og tre musikere komponerer et uttrykk som krysser genre grenser og som omgjør tilskuer til aktør. Få kan sitte stille på «Café Ed Sanders». De Dansers er et nederlandsk gjestespill under ASSITEJ festivalen.

IMG_2743kleinerzwartwit1-134x200

 

 

CAMPO og Gob Squad

”Before your very eyes”

Dato: 18. oktober, kl 19.00

Dato: 19. oktober, kl 19.00

Sted: Teatersalen

Konsept, design og regi: Gob Squad (Pascale Petralia, Johanna Freiburg, Sean Patten, Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost & Simon Will).

Medvirkende: Martha Balthazar, Spencer Bogaert, Faustijn De Ruyck, Gust Hamerlinck, Zoë Luca, Jeanne Vandenkerckhove og Ineke Verhaegen.

Varighet: 75 min

www.campo.nu

”Before your very eyes” handler om å vokse opp hurtig og ønsket om å forbli et barn.

Du er vitne til syv liv. De er spilt i ”hurtig forover”. Du observerer en gruppe unge som sitter i et rom av fire glassvegger, som i en eksperiment boks. De ser inn i fremtiden når de vokser opp, og de ser tilbake på sin korte fortid.

For tre år siden ble en gruppe unge mennesker bedt om å intervjue seg selv jevnlig med kamera. De dokumenterte politisk utvikling, vanskelige relasjoner og personlige hendelser. Miksen av live performance og opptak snur opp ned på enhver ide om å bli klokere med alderen, og den unge uskyldens tid. Forestillingen er gjestespill fra Tyskland og Belgia under ASSITEJ festivalen.

BYVE-®PhileDeprez7833

 

 

LOOP LOOP LOOP

”The Silence of Leaving”

Dato: 16. oktober, kl 19.00

Dato: 19. oktober, kl 13.45

Sted: Kildens parkeringshus – øverste etasje

Kunstnerisk ansvarlig, regi: Laura Christina B Vallenes

Medvirkende: Kristina Knaben Hennestad, Laura Christina B Vallenes og Tone Martine Kittelsen og elever ved Vågsbygd videregående skole

Musikk: Leon Muraglia

Regikonsulent: Ida Fugli

Kostymekonsulent: Veronica B Vallenes

Varighet: 45 min

www.laurachristinabvallenes.blogspot.com

 

Til årets ASSITEJ festival har LOOP LOOP LOOP fått i oppdrag å lage en stedspesifikk forestilling i området rundt Kilden – Teater og konserthus i Kristiansand. De valgte å jobbe med et aktuelt temaet i år, nemlig stemmerett og likeverd i samfunnet. LOOP LOOP LOOP tok utgangspunkt i ungdoms egen opplevelse av å være deltagere i samfunnsdebatten og lagde denne performancen som foregår i parkeringshuset.

Foruten arbeidet med stedspesifikke strategier har ”The Silence of Leaving” blitt til ved hjelp av devising-metoden i samarbeid mellom en danser, to fysiske skuespillere og elever ved Vågsbygd Videregående Skole. Ved siden av temaet ”å være på reise” går også historien om de to søstrene fra «Amtmandens Døtre» av Camilla Collett, som skilles etter at den eldste må gifte seg med en mann hun ikke elsker.

Støttet av: Kristiansand kommune

LOOP LOOP LOOP 08.10.

 

Heine Avdal

”Box with holes”

Dato: 16.,17., 18. og 19. oktober

Sted: Foajeen i 2. etasje

Medvirkende: Michiel Reynaert

Koreografi/video: Heine Avdal

Kunstnerisk rådgiver: Yukiko Shinozaki

Teknisk ansvarlig: Hans Meijer

Varighet: 15 min

www.deepblue.be

”Box with holes” er en danseinstallasjon som spilles av en danser fortløpende i foajeen til Kilden under ASSITEJ festivalen. Én tilskuer besøker installasjonen av gangen. Hver tilskuer går igjennom en seanse, som varer i 15 minutter. Installasjonen utforsker forholdet mellom berøring og visualisering. Hvordan ser og erfarer vi mellommenneskelig interaksjon i en tid hvor vi kontakter hverandre i økende grad via teknologi? Målet er at tilskueren går igjennom en fysisk erfaring i løpet av forestillingen for å utforske om dette kan påvirke persepsjonen. Gjennom en forskyvning av sanseapparatets fokus blir tilskueren forsøkt satt i en annen mental tilstand. Tilskuerens oppmerksomhet er ikke bare konvensjonelt rettet utover,  men gjennom teknologien tilrettelegger ”Box with holes” også for å rette sansene innover.

Co-produsert av: Dans in Kortrijk (Belgia), BankART 1929 (Japan), Brakke Grond Theater (Nederland), BIT-Teatergarasjen (Bergen), Teaterhuset Avantgarden (Trondheim), Beursschouwburg (Brussels). Den første prototypen av installasjonen ble skapt av Heine Røsdal Avdal, Oliver Bokan og Andra Perrin gjennom laboratoriet «Now you can have the body you’ve (n)ever wanted» på Tanzquartier i Wien.

Støttet av:  Norsk Kulturråd og Fond for Lyd og Bilde.

2_Box with holes©HeineAvdal

 

 

Det Andre Teatret

”Father and Son in the 24th Century”

Dato: 16. oktober kl 11.30 og kl 13.00

Sted: Mulitsalen

Medvirkende: Nils Petter Mørland og Simon Mørland

Varighet: 45 min

www.detandreteatret.no

Med innspill fra publikum som utgangspunkt, improviserer far og sønn frem fortellinger for både barn og voksne, men som regel improviserer de hva de best liker å lage historier om: laserpistoler, skumle typer og ukjente galakser. Simon ble 13 år denne sesongen, og det gjenstår å se om historiene de lager blir påvirket av tenårene eller at far drasser med seg en snikende 40-årskrise inn på scenen.

Forestillingen er en slags blanding av komedie og sci-fi-drama spilt av Nils Petter (40 år) og sønnen hans Simon (13 år). De veksler mellom sann-tid lek og populærkultur på måter som gir rørende innblikk i forhold mellom far og sønn med allmenn relevans.

father son 3nov foto ilona 22

 

 

NIE/Caers/Thuwis

”LØP”

Dato: 18. oktober, kl 18.00

Dato: 19. oktober, kl 18.00

Sted: Multisalen

Medvirkende: 19 ungdommer fra Østfold og Vest-Agder

Koreografi: Ives Thuwis, Gregory Caers og Simon de Winne

Prosjektledere: Kjell Moberg og Dagfinn Tutturen

Varighet: 50 min

www.nie-theatre.com

”LØP” er en cross-over dans- og teaterperformance basert på Ives Thuwis og Gregory Caers koreofrafi Rennens (2008). Prosjektet er todelt: en dokumentar, og en forestilling. Den inkluderer ungdom både med og uten kunstnerisk erfaring. Forestillingen er skapt med og utføres av atten gutter og en jente fra Akershus, Østfold og Vest-Agder. Dokumentar-delen vises i form av en videoinstallasjon med urban forankring som baserer seg på utøvernes forventninger og refleksjoner omkring deltakelsen i prosjektet. Begge koreografene, Caers og Thuwis, er kjent for deres bruk av ikke-profesjonelle ungdommer som utøvere på scenen sammen med profesjonelle dansere, noe man kan se i tilsvarende verker av Junges Ensemble Basel, Kopergietery og Junges Ensemble Stuttgart. ”LØP” er produsert til ASSITEJ festivalen 2013

Co-produsert av: Nevski Prospekt (Belgia), Østfold Teater og NIE (Norge), og Kopergietery (Belgia). Støttet av: Norsk Kulturråd.

NIE - LØP

 

 

Team Braza

”Fear Infection”

Dato: 16. oktober kl 10.00 og 12.30

Sted: Teatersalen

Medvirkende: Belinda Braza, Charlotte Korrell, Huyen Huynh, Victor Ødegaard Prag og Cassandra Moldenhauer.

Koreografi: Belinda Braza

Musikk: Miguel Perez/Belinda Braza

Varighet: 30 min

«Fear Infection» er en populærkulturell danseforestilling skapt av Belinda Braza, en av Norges suksessrike koreografer på dette feltet. Fem kvinnelige hip-hop dansere gir gjenneom et urbant fysisk formspråk, godt støttet av spesialkomponert musikk, uttrykk og fokus til frykt som tabubelagt emne. Temaet knyttes opp til mobbing, avvisning og det ikke å tørre å være seg selv. Man må lære å tro på seg selv for å kunne videreutvikles som individ.

Fearinfection 68576_10150342784115019_901875018_16411334_1056843_n

 

 

Internasjonalt Produsentforum

ASSITEJ Norge vil gjennom tre møter i Internasjonalt produsentforum videreutvikle scenekunst i lys av internasjonalt virke.

 

1. produsentforum

Dato: 16. okt kl 9.30-10.30

Sted: Konsertbaren

Panel: Jan Banstra (De Stilte, Nederland), Jan-Willem van Kruyssen (DSCHUNGEL WIEN Theaterhaus für junges Publikum)

Tema: Er scenekunst for ungdom i Europa i endring?

Er det nye ideologiske og økonomiske føringer som påvirker?

 

2. produsentforum

Dato: 16. okt kl 10.45-11.45

Sted: Konsertbaren

Panel: Henning Fanghau (Kinder und Teaterzentrum, Tyskland), Gouke Hilte (Tweetakt, Nederland), Fiona Ferguson (Imaginate Festival, Skottland)

Tema: Ulike reaksjoner på scenekunst fra unge og voksne

Hva er forskjellene på responsene fra et voksent og et ungt publikum?

 

3. produsentforum

Dato: 16. okt kl 15.00-16.00

Sted: Konsertbaren

Panel: Bendik Hofseth og Daniel Nordgård – begge fra UiA (Universitetet i Agder)

Tema: Praktiske og juridisk aspekter ved produksjon og turne internasjonalt

Hva er hovedutfordringene vedr rettigheter på musikk/tekst når man turnerer internasjonalt?

 

 

 

Seminar

ASSITEJ Norge vil gjennom dette seminaret iscenesette dialoger og diskusjoner der ungdom, utøvere, teaterteoretikere, scenekunstinteresserte og forskere tar del i hverandres perspektiver.

 

1. møte

Dato: 17.okt kl 09.00-10.00

Sted: Teaterbaren

Panel: Det Andre Teatret og NIE/Caers/Thuwis

Med utgangspunkt i forestillingene “LØP” og “Father and Son in the 24th Century” diskuteres hvorfor og hvordan engasjere og aktivisere ungdom gjennom scenekunst.

 

2. møte

Dato: 17. okt kl 12.30-13.30

Sted: Teaterbaren

Panel: LOOP LOOP LOOP

Med utgangspunkt i forestillingen “The Silence of Leaving” diskuteres hvordan kreative erfaringer forvandles til scenekunst i sammenheng med metodisk å ta ungdom inn som referanse i utviklingen av scenekunsten.

 

3. møte

Dato: 17. okt kl 18.00-19.30

Sted: Teaterbaren

Panel: Mungopark/BaggårdTeatret og De Dansers

Med utgangspunkt i forestillingen “Opsang” stilles spørsmålet om hvordan det motsatte av silkehansker, ja … regelrett angrep på ungdommen har gitt suksess?

Med utgangspunkt i forestillingen “Café Ed Sanders” stilles spørsmålet om det er en motsetning mellom et syn på teater som kunstverk og teater som møte?

 

4. møte

Dato: 18. okt kl 09.00-10.30

Sted: Teaterbaren

Panel: Elisabeth Helland Larsen og Shanti Brahmachari

Med utgangspunkt TABU i regi av ASSITEJ internasjonalt forteller Larsen om hva som ligger bak denne form for internasjonalt utvekslingsprosjekt, erfaringene fra det, og måter å utvikle TABU videre på.

Med utgangspunkt i TekstLab forteller Shanti Brahmachari om visjoner om og erfaringer med å utvikle nye scenetekster og historier av og med ungdom.

 

5. møte

Dato 18. okt kl 14.00-16.30

Sted: Teaterbaren

Panel: ASSITEJ Norden

Spillemuligheter, støtteordninger og føringer for scenekunst for ungdom i de skandinaviske landene diskuteres.

 

6. møte

Dato: 19. okt kl 12.00-13.30

Sted: Teaterbaren

Panel: CAMPO/Gob Squad

Med utgangspunkt i forestillingen “Before your very eyes” vil man utveksle refleksjoner om metoder for å ta i bruk personers liv som materiale i en forestilling som tar i bruk vanlige folk som utøvere.

 

Pris

Billetter: kr 120

Spesialtilbud: ungdom 13-20 år, 18. okt, billetter kr 20

Festivalpass: kr 850 (inkluderer alt)

Internasjonalt produsentforum: kr 50

 

 

Takk til våre bidragsytere

kulturraadet_sort_stor          vest-agders_fylkesv_pen_med_undertekst            320px-Kristiansand_komm            FFUKLOGO        Fritt Ord H-S      uia_logo