Close

Produsentforum

Internasjonalt Produsentforum og Seminarer

ASSITEJ holder en rekke seminarer. Under festivalen 16-19. oktober 2013, finner du følgende:

1. produsentforum

Dato: 16. okt kl 9.30-10.30

Sted: Konsertbaren

Panel: Jan Banstra (De Stilte, Nederland), Jan-Willem van Kruyssen (DSCHUNGEL WIEN Theaterhaus für junges Publikum)

Tema: Er scenekunst for ungdom i Europa i endring?

Er det nye ideologiske og økonomiske føringer som påvirker?

 

2. produsentforum

Dato: 16. okt kl 10.45-11.45

Sted: Konsertbaren

Panel: Henning Fanghau (Kinder und Teaterzentrum, Tyskland), Gouke Hilte (Tweetakt, Nederland), Fiona Ferguson (Imaginate Festival, Skottland)

Tema: Ulike reaksjoner på scenekunst fra unge og voksne

Hva er forskjellene på responsene fra et voksent og et ungt publikum?

 

3. produsentforum

Dato: 16. okt kl 15.00-16.00

Sted: Konsertbaren

Panel: Bendik Hofseth og Daniel Nordgård – begge fra UiA (Universitetet i Agder)

Tema: Praktiske og juridisk aspekter ved produksjon og turne internasjonalt

Hva er hovedutfordringene vedr rettigheter på musikk/tekst når man turnerer internasjonalt?

 

Seminarene er følgende:

 

ASSITEJ Norge vil gjennom denne seminarekken iscenesette dialoger og diskusjoner der ungdom, utøvere, teaterteoretikere, scenekunstinteresserte og forskere tar del i hverandres perspektiver.

 

1. møte

Dato: 17.okt kl 09.00-10.00

Sted: Teaterbaren

Panel: Det Andre Teatret og NIE/Caers/Thuwis

Med utgangspunkt i forestillingene “LØP” og “Father and Son in the 24th Century” diskuteres hvorfor og hvordan engasjere og aktivisere ungdom gjennom scenekunst.

 

2. møte

Dato: 17. okt kl 12.30-13.30

Sted: Teaterbaren

Panel: LOOP LOOP LOOP

Med utgangspunkt i forestillingen “The Silence of Leaving” diskuteres hvordan kreative erfaringer forvandles til scenekunst i sammenheng med metodisk å ta ungdom inn som referanse i utviklingen av scenekunsten.

 

3. møte

Dato: 17. okt kl 18.00-19.30

Sted: Teaterbaren

Panel: Mungopark/BaggårdTeatret og De Dansers

Med utgangspunkt i forestillingen “Opsang” stilles spørsmålet om hvordan det motsatte av silkehansker, ja … regelrett angrep på ungdommen har gitt suksess?

Med utgangspunkt i forestillingen “Café Ed Sanders” stilles spørsmålet om det er en motsetning mellom et syn på teater som kunstverk og teater som møte?

 

4. møte

Dato: 18. okt kl 09.00-10.30

Sted: Teaterbaren

Panel: Elisabeth Helland Larsen og Shanti Brahmachari

Med utgangspunkt TABU i regi av ASSITEJ internasjonalt forteller Larsen om hva som ligger bak denne form for internasjonalt utvekslingsprosjekt, erfaringene fra det, og måter å utvikle TABU videre på.

Med utgangspunkt i TekstLab forteller Shanti Brahmachari om visjoner om og erfaringer med å utvikle nye scenetekster og historier av og med ungdom.

 

5. møte

Dato 18. okt kl 14.00-16.30

Sted: Teaterbaren

Panel: ASSITEJ Norden

Spillemuligheter, støtteordninger og føringer for scenekunst for ungdom i de skandinaviske landene diskuteres.

 

6. møte

Dato: 19. okt kl 12.00-13.30

Sted: Teaterbaren

Panel: CAMPO/Gob Squad

Med utgangspunkt i forestillingen “Before your very eyes” vil man utveksle refleksjoner om metoder for å ta i bruk personers liv som materiale i en forestilling som tar i bruk vanlige folk som utøvere.

 

For pris og påmelding, kontakt Bjørn Birch på: birch04 ATT online.no – eller se www.kilden.com