Close

Medlemmenes premieredatoer og spilleplaner høsten 2013

Velkommen til vår nye hjemmeside!

Vi arbeider for å lage oversikt over medlemsaktivitetene under posten Aktiviteter. Send oss e post på: info@assitej.no med høstens premiereliste og spilleliste. Send gjerne link til egen hjemmeside. Send også plakat eller foto (maks to).

Vi verdsetter også tilbakemeldinger – se kontakt oss