Close

OPEN CALL – ASSITEJ Artistic Gathering 2019

Vi søker produksjoner!

ASSITEJ Norway og SAND-festivalen ønsker velkommen til den internasjonale ASSITEJ Artistic Gathering i Kristiansand 2.-7. september 2019.

ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) er den internasjonale bevegelsens største og viktigste samling av scenekunstnere, akademikere, formidlere og innkjøpere av scenekunst for barn og unge. Det er venta flere hundre delegater fra hele verden til vakre Kristiansand. Begivenhetene vil finne sted sentralt i byen, med Kilden Teater- og Konserthus som hovedarena.

“Towards the Unknown – Confronting the Present”
“Mot det ukjente” er det overordna temaet til ASSITEJ inneværende treårsperiode, og på samlingen i Kristiansand vil vi ta et skritt videre gjennom å konfrontere dagens situasjon. Hva er status for scenekunsten for barn og unge rundt omkring i verden i dag? Vi tror mye avhenger av hvordan vi ser barnet, og hvordan vi definerer barndom. Svarene vil variere ut fra hvor vi kommer fra og hvilket ståsted vi har. Hvordan reflekteres våre ulike syn på barndom i dagens scenekunst?

Norsk, nordisk og baltisk scenekunst vil få et særlig fokus under festivalen, og det vil også avholdes en egen parallell nordisk-baltisk fringe på kulturhuset Aladdin.

Ønsker du å registrere din produksjon?
Vi starter nå prosessen med å lete etter noen av de mest interessante produksjonene for barn og unge fra alle verdenshjørner. Vær vennlig å registrer deg ved å:
– fyll ut registreringsskjemaet: http://sandfestival.no/registration-form/
Husk å legg ved:
– en videolenke til et full-lengdes uredigert opptak av forestillingen
– en lenke til teknisk rider

Frist for å melde sin interesse er 20. september 2018. Bidrag som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli vurdert. ASSITEJ Norge vil dekke honorar, opphold og diett. Reise og frakt må søkes dekket fra kompaniene selv. Det oppnevnes et kunstnerisk råd som vil kuratere programmet. De utvalgte kompaniene vil få beskjed senest i løpet av januar 2019.

OPEN CALL FOR PRODUCTIONS
ASSITEJ Norway and the Sand festival welcome you to the international ASSITEJ Artistic Gathering in Kristiansand 2nd-7th of September 2019.

The ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) is the international movement`s largest and most important gathering of artists, scholars, presenters and buyers of performing arts for young audiences. Several hundred delegates from all over the world are expected to the picturesque coastal town of Kristiansand in the very south of Norway. The events will take place within a radius of less than 2 kilometers, with the stunning Kilden Theatre and Concert Hall as the main venue.

“Towards the Unknown – Confronting the Present”
«Towards the Unknown» is the overall theme into which ASSITEJ has engaged this three- year period, and at the gathering in Kristiansand we will confront the present to take us one step further. What is the status of the performing arts for young audiences around the world today? We think much depends on how we see the child, and how we define childhood. Simple questions with conflicting answers, depending on where you come from and what standpoint you`ve got. How are our different views on childhood reflected in the performing arts today?

Want to submit your production?
We are now starting the process of looking for some of the most interesting productions for a young audience from every corner of the world. Please submit by:
– filling out the registration form: http://sandfestival.no/registration-form/  
Remember to attach:
– a video link to a full length unedited recording of the performance
– a link to a technical rider

Deadline for submissions is 20th of September 2018. Submissions received after this date will not be considered. ASSITEJ Norway will provide fees, accommodation and per diem. International travel and freight will be the responsibility of the company. An appointed artistic council with international representation will curate the program. The selected companies will be notified at latest in January 2019.