Close

Om ASSITEJ Norge

ASSITEJ – Association Internationale du Theatre pour I’Enfance et la Jeunesse er en internasjonal sammenslutning som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst.

ASSITEJ Norge er en uavhengig og inkluderende medlemsorganisasjon som bygger broer mellom profesjonelle aktører på feltet.

Vårt overordnete mål er å bidra til å styrke, og øke kunnskapen om, scenekunst for barn og unge.

Vi arbeider for:
– å informere om og fremme internasjonalt samarbeid og utveksling;
– å være en brobygger nasjonalt mellom ulike aktører;
– å legge til rette for debatt og dialog om scenekunst for et ungt publikum.

ASSITEJ Norge arrangerer SAND-festivalen – scenekunst for et ungt publikum.

ASSITEJ ble etablert i 1965 av en internasjonal allianse av profesjonelle scenekunstnere for barn og unge. ASSITEJ har nasjonale sentre i ca. 80 land, og består av både teatre, ulike organisasjoner og personlige medlemmer. Les mer på ASSITEJ Internationals nettside.

Administrasjon:

Daglig leder: Hilde Annette Aakre
Festivalprodusent og fagrådgiver: Hege Knarvik Sande
Informasjonsmedarbeider: Mari Johanne Müller

ASSITEJ Norge disponerer plass i Sentralen, Oslos nye kulturhus og møteplass. Du er hjertelig velkommen til å komme innom på en prat!

ASSITEJ Norge
co/Sentralen
Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Tlf. 98 62 35 33
info[at]assitej.no