Close

Om ASSITEJ Norge

ASSITEJ Norge er del av ASSITEJ International, en internasjonal sammenslutning etablert i 1965 som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst. Vi er en uavhengig og inkluderende medlemsorganisasjon som bygger broer mellom profesjonelle aktører på feltet.

ASSITEJ Norges overordnede mål er å bidra til å styrke, og øke kunnskapen om, scenekunst for barn og unge, og skal:

– legge til rette for faglig utveksling og kompetanseheving;
– skape nettverk og møteplasser nasjonalt og internasjonalt basert på medlemmenes behov og interesser;
– bidra til å synliggjøre fagfeltet i offentligheten.

ASSITEJ Norge:
– gir alle som arbeider profesjonelt med scenekunst for barn og unge et miljø hvor de kan finne inspirasjon og kunnskap, danne allianser og nettverk.
– er et bindeledd mellom norske scenekunstmiljøer og  ASSITEJs internasjonale nettverk.
– arrangerer den internasjonale scenekunstfestivalen, SAND-festivalen, for fagfelt og publikum.
– informerer om relevante aktiviteter i inn- og utland.
– rekrutterer medlemmer på tvers av geografisk, sjangermessig, faglig og institusjonell tilhørighet.
– er en stemme for hele feltet, men først og fremst for publikum.

ASSITEJs rolle

De siste årene har situasjonen for scenekunst for et ungt publikum endret seg, både kunstnerisk, økonomisk og strukturelt. Mange aktører arbeider for scenekunst for barn og unge, volumet øker, og kunstproduksjon for denne målgruppen nyter en økende anerkjennelse og oppmerksomhet. I dette landskapet har ASSITEJ Norge en unik posisjon, da våre medlemmer spenner fra institusjoner og organisasjoner, til kunstnere og praktikere i det frie feltet, samt forskere og andre fagfolk.

ASSITEJ Norges uavhengige og inkluderende rolle bidrar til å sikre fagutvikling og profesjonalisering for hele feltet, ikke bare for noen få utvalgte aktører.

Hvem er vi?

Adminsitrasjonen består av:

Ingvild Lien, daglig leder
Theis Irgens, produsent Sand-festivalen

ASSITEJ Norge disponerer plass i Sentralen, Oslos nye kulturhus og møteplass. Du er hjertelig velkommen til å komme innom for  en prat!

ASSITEJ Norge
co/Sentralen
Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Tlf. +47 465 03 788