Close

Nordisk-baltisk satsing

8.-10. mars møttes de nordiske og baltiske ASSITEJ-foreningene til nettverksmøte på det islandske nasjonalteatret i Reykjavik. Hovedtema for møtene var en nordisk-baltisk satsing fram mot ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) som avholdes under Sand-festivalen i Kristiansand 2.-7. september 2019.

Våren hadde kommet til Island, med sol og gode fem varmegrader i lufta. Og det var også god stemning inne hos gjengen som samla seg rundt bordet i greenroom. Etter en gjennomgang av alle landenes aktivitet, ble resten av møtetiden brukt på å diskutere hvordan regionen skal markere seg i forbindelse med AGG, og hvordan vi kan benytte denne møteplassen til langsiktig utvikling av både organisasjonen og det kunstneriske og faglige samkvemmet på tvers av landegrensene.

Hovedtemaet for AAG er «TOWARDS THE UNKNOWN – confronting the present», og ASSITEJ Norge ønsker å benytte temaet til å se nærmere på hvordan ulike syn på barndom rundt om i verden kommer til uttrykk i det kunstneriske arbeidet på scenen. Vi deler mange likheter i Norden og Baltikum, men det er også mye som skiller oss. Dette er noe av det vi ønsker å utforske i en fringe – en egen festival-i-festivalen – under AAG 2019. Hver nasjonale ASSITEJ vil få i oppgave å programmere minst en produksjon og et faglig innslag til denne fringen, som i sin helhet vil foregå i kulturhuset Aladdin. Vi oppfordrer alle aktører innen feltet til å melde sine produksjoner både til det offisielle festivalprogrammet samt til fringen. Det blir en open call som går ut tidlig mai, med frist medio oktober.

Vi vil i felleskap også utforske mulighetene for å gjennomføre et ungdomskritikerprosjekt i forbindelse med arrangementet.

Vi må få takke ASSITEJ Island for særs godt vertskap, med omvisinger på teatret og i Harpa, med forestillinger og med utsøkt islandsk mat på menyen!