Close

Ledig stilling: Engasjement som festivalprodusent i 50 % stilling for SAND-festivalen

Engasjement som festivalprodusent i 50 % stilling for SAND-festivalen

Vil du være med å realisere én av Norges viktigste og interessante scenekunstfestivaler for barn og unge? Prosjektleder for SAND-festivalen slutter hos oss, og vi søker derfor en person som på kort tid kan sette seg inn i og gjennomføre oppgaven som festivalprodusent ved årets SAND-festival som går av stabelen 12.-16. september i Kristiansand. Engasjementet gjelder ut 2017, med mulighet for forlengelse.

Vi søker en person i deltidsstilling til å arbeide med planlegging, gjennomføring og etterarbeid for festivalen i 2017. Det er ønskelig at vedkommende har scenekunstfaglig kompetanse. Personen vi søker, er strukturert, nøyaktig og har høy grad av selvstendig og praktisk planleggings- og gjennomføringsevne. Festivalen har et bredt spekter av arrangementer,  og produsenten vil måtte identifisere mulige problemer og behov på forhånd, se løsninger og ha evnen til å arbeide nøyaktig i høyt tempo.

Samarbeids- og kommunikasjonsevner er nødvendig, da produsenten skal være bindeleddet mellom festivalteamet, medvirkende og festivalens arenaer. Det må påregnes en mer intensiv arbeidsperiode i forbindelse med festivalavviklingen. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Rette vedkommende vil kunne få mulighet til å forlenge/utvide engasjementet til også å bidra videre i utviklingen av SAND-festivalen, samt faglig og administrativt i ASSITEJ Norges løpende drift. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Arbeidssted: Kristiansand

Vi søker deg som har

 • dokumentert erfaring fra festivalproduksjon eller tilsvarende virksomhet,
 • kompetanse innenfor administrasjon, prosjektstyring og økonomi,
 • høyere utdanning innenfor kulturadministrasjon og/eller produksjon og/eller (scene)kunstfag,
 • sterk gjennomføringsevne og kan håndtere og levere under press
 • gode språkkunnskaper (minimum norsk og engelsk),
 • forankring og kontaktnett i Agder-regionen

Det er en fordel med

 • særlig innsikt i og interesse for produksjon og formidling av scenekunst til et yngre publikum,
 • erfaring fra og god oversikt over scenekunstfeltet spesielt og norsk kultursektor generelt, kulturpolitisk interesse,
 • forutsetninger for og et ønske om å bidra til festivalens utvikling.

Ønskede egenskaper:

 • Samarbeidsorientert og fleksibel
 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Effektiv og strukturert

Arbeidsoppgaver:

 • produksjonsansvar for festivalens arrangementer,
 • kontakt med utøvere og koordinere logistikk og praktiske behov,
 • lage og iverksette produksjonsplaner,
 • koordinering og oppfølging av produsent-teamet (studenter ved UiA),
 • kontakt og koordinering opp mot festivalens arenaer og festivalens øvrige team,
 • fungere som representant for SAND-festivalen i Kristiansand.

Vi kan tilby:

 • Interessante oppgaver i en virksomhet i utvikling og vekst
 • Muligheter for videre utvikling og oppgaver for rette vedkommende
 • Lønn etter avtale

Send kortfattet søknad og CV til info[aat]assitej.no innen 7. mai.

Tiltredelse: Snarest

For mer informasjon, kontakt daglig leder i ASSITEJ/SAND-festivalen:
Hilde Annette Aakre, ha@assitej.no, tlf. 98 62 35 33

Om arbeidsgiveren

ASSITEJ Norge er del av en internasjonal sammenslutning som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst. Vi er en uavhengig og inkluderende medlemsorganisasjon som bygger broer mellom profesjonelle aktører på feltet.
ASSITEJ Norges overordnete mål er å bidra til å styrke, og øke kunnskapen om, scenekunst for barn og unge. 

ASSITEJ Norge eier og driver SAND-festivalen som arrangeres hvert år i Kristiansand. SAND henvender seg, foruten barne- og ungdomspublikummet, til profesjonelle utøvere og praktikere, forskere og andre fagfolk, arrangører og andre som arbeider med profesjonell scenekunst for barn og unge. Det er vår ambisjon at festivalen skal være en attraktiv møteplass for fagfolk og utøvere fra hele landet og internasjonalt.

www.sandfestival.no