Close

Kristina Kjeldsberg – ny styreleder

Fredag 20 april avholdt ASSITEJ Norge sitt årsmøte, hvor Kristina Kjeldsberg ble valgt til ny styreleder.
Kristina er utdannet regissør fra KHIO, og jobber som dramaturg ved Dramatikkens Hus i Oslo.

Vi stilte henne spørsmålet: Hvorfor ASSITEJ?

– Barn er en marginalisert gruppe i samfunnet, paradoksalt nok fordi vi ofte viser til barn som det mest dyrebare og mest verdsatte, likevel blir deres stemmer sjelden tatt hensyn til. Kunst er intet unntak. Å være skaper av kunst for barn og unge blir sett på som mindre verdifullt.

Jeg tror ikke jeg er alene om å re-oppdage scenekunst for barn gjennom egne barn. Noe av det fineste med å få barn er kanskje muligheten til å på ny oppdage verden gjennom nye øyne, være med på oppdagelsen av verden, og forbauses over hvordan den fungerer.

Jeg ønsker meg en fremtid hvor scenekunst for barn og unge okkuperer scenene, hvor utforskertrangen blir trigget og hvor ikke alt er ferdigtygget, most og kan gli ned nærmest uten friksjon. Og jeg ønsker at det skal være relevant for de det vises og lages for. Jeg tror at ASSITEJ er en arena som vil være med å påvirke dette ønsket for fremtiden. Jeg gleder meg over oppdraget som styreleder og spesielt samarbeidet med daglig leder Ketil Kolstad.