Close

Internasjonalt

Om ASSITEJ International

ASSITEJ ble etablert i 1965 av en internasjonal allianse av profesjonelle scenekunstnere for barn og unge.

jpg

2016 er ASSITEJ Internationals «Inclusivity Year» – et resultat av at organisasjonen har arbeidet for å bli en mer åpen og inkluderende organisasjon. ASSITEJ International tar del i markeringen av FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonesvne, som ble vedtatt i 2006 og trådte i kraft i 2008. ASSITEJ oppfordrer sine medlemmer til å ta i betraktning hvordan deres arbeid kan gjøres mer inkluderende for både kunstnere og publikum.

Les mer om ASSITEJ International på deres nettsider.

Organisasjonen sender ut månedlige nyhetsbrev, abonnement kan opprettes her.