Close

Forskning og utdanning

Under følger en liste over sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner som er relevante for scenekunst for et ungt publikum.

FORSKNING

Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag
Dronning Mauds Minne Høgskole, seksjon for drama
Norsk barnebokinstitutt
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Volda, SEANSE
Høgskolen i Bergen, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon
UniRokkansenteret, forskning på Den kulturelle skolesekken

UTDANNING
Universitetet i Agder, Fakultuet for kunstfag, faglærerutdanning i drama – bachelor, teater for barn og unge – påbygning
Høgskulen i Volda, Drama/teater, bachelorprogram
NTNU, Institutt for kunst- og medievitenskap, drama og teater, bachelor- og masterprogrammer
Høgskolen i Oslo og Akershus, en rekke fagtilbud på bachelor- og masternivå innen drama og teater

Kunsthøgskolen i Oslo