Close

ASSITEJ Norge søker daglig leder i 100 % stilling

Vil du være med å videreutvikle en internasjonal scenekunstorganisasjon i vekst?

Ønsker du å arbeide strategisk og langsiktig for å styrke – og øke kunnskapen om – scenekunst for barn og unge i hele verden?

Har du et brennende engasjement for kulturformidling til barn og unge?

Nåværende daglig leder søker nye utfordringer, og ASSITEJ Norge søker derfor en ny engasjert daglig leder som kan fortsette utviklingen av ASSITEJ Norge som en levende og åpen møteplass for profesjonelle aktører innen scenekunst for barn og unge. ASSITEJ Norge har som mål å være en aktør med høy faglig profil som spiller en aktiv rolle innenfor det nasjonale og internasjonale scenekunstfeltet.

ASSITEJ Norge har vært i sterk utvikling de siste årene, med voksende budsjetter og økende aktivitet og medlemstall. Virksomhetens største satsing er SAND internasjonale scenekunstfestival for barn og unge i Kristiansand, og én av ny leders viktigste oppgaver blir å planlegge og gjennomføre en større internasjonal mønstring i forbindelse med festivalen i 2019.

 

Daglig leders hovedansvarsområder:

 • ansvar for ASSITEJ Norges daglige drift, inkludert personalansvar, medlemskontakt, administrasjon, økonomistyring og dialog med styret.
 • utvikle og gjennomføre virksomhetens aktiviteter.
 • forankre og tydeliggjøre ASSITEJs rolle som fagpolitisk aktør.
 • fortsette utviklingen av ASSITEJ Norge som ressurs for medlemsmassen.
 • opprettholde og videreutvikle kontakten mot det internasjonale ASSITEJ-nettverket.
 • opprettholde ASSITEJ Norges økonomiske stabilitet og utvikling gjennom budsjettstyring og søknadsarbeid.
 • forhandle med og følge opp eksisterende og nye samarbeidspartnere på lokalt (Oslo og Agder), nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • i samarbeid med styret utvikle overordnet strategi og fremdriftsplan i tråd med ASSITEJ Norges vedtekter og visjoner.
 • overordnet ansvar for en utstrakt informasjonsvirksomhet.

 

Vi søker deg som har:

 • relevant ledererfaring.
 • høyere utdanning innenfor (scene)kunstfag, og/eller har relevant barnefaglig kompetanse.
 • erfaring fra og god oversikt over scenekunstfeltet spesielt og norsk kultursektor generelt.
 • kompetanse innenfor administrasjon, prosjektstyring og økonomi.
 • et solid scenekunstnettverk i inn- og utland.
 • strategiske evner, teft og gjennomføringskraft.
 • gode resultater mht. økonomistyring og søknadsarbeid.
 • gode språkkunnskaper (minimum norsk og engelsk), og svært gode kommunikasjonsferdigheter.
 • interesse for/erfaring med informasjonsarbeid.

 

Ønskede egenskaper:

 • Gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner.
 • Evne til å tenke strategisk.
 • Evne til å styre og ha oversikt over mange prosjekter samtidig.
 • Sterk gjennomføringsevne.
 • God til å bygge nettverk.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

 

Vi tilbyr:

 • Interessante oppgaver i en virksomhet i utvikling og vekst.
 • Store muligheter til å påvirke virksomheten og egen arbeidshverdag.
 • Kontorfellesskap i et dynamisk og inspirerende miljø på Sentralen i Oslo.
 • Ledelse av Norges mest interessante scenekunstfestival for barn – og unge.
 • Reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt.
 • Store muligheter til å påvirke scenekunsten for barn og unge nasjonalt og internasjonalt.
 • Lønn etter avtale.

 

Stillingen er et åremål på 4 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er 100 %.

Arbeidssted: Oslo

En del reiseaktivitet må påregnes.

Send søknad og CV til info@assitej.no innen 31. oktober.

Ønsket tiltredelse er 1. januar 2018

 

Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

I tillegg til ordinær søknadstekst, ønsker vi dine tanker om og visjoner for ASSITEJ Norge, til sammen maks. to sider.

 

For spørsmål om stillingen eller søknadsprosessen:

 1. Styreleder Eivind Haugland: haugland.eivind@gmail.com, tlf. +49 176 21303643
 2. Nestleder Cecilie Lundsholt: cecilie@teatretvart.no, tlf. 991 59 124
 3. Daglig leder: Hilde Annette Aakre: ha@assitej.no, tlf. 98 62 35 33