Close

Cecilie Lundsholt ny representant i ASSITEJ Executive Committee

Cecilie Lundsholt ny representant i ASSITEJ Executive Committee

Cecilie Lundsholt, styremedlem i ASSITEJ Norge og kunstnerisk leder I Barneteatret Vårt, ble den 25. mai valgt inn som representant i ASSITEJ International Executive Committee. Valget fant sted under ASSITEJs verdenskongress i Cape Town.
Lundsholt sitter i komiteen for tre år sammen med et utvalg andre representanter for det internasjonale miljøet innen scenekunst for barn og unge. Cecilies plass i det internasjonale styret vil gi Norge og norske kunstnere og fagmiljøer en styrket mulighet til utveksling og innflytelse i ASSITEJs  internasjonale arbeid og betydelige nettverk.

Vi gratulerer Cecilie med plassen, og gleder oss til å følge hennes arbeid i ASSITEJ Executive Committee.

Daglig leder for ASSITEJ Danmark, Louis Valente ble valgt som organisasjonens nye generalsekretær. ASSITEJ Internationals sekretariat flytter dermed til Danmark. Sekretariatet skal drives i tett samarbeid med Teatercentrum. Vi ser dette som en flott mulighet til å styrke vår kontakt med det internasjonale nettverket, og det vil kunne bidra til å løfte det det nordisk-baltiske ASSITEJ-nettverket som har hatt en positiv utvikling de senere år.

Se oversikt over medlemmene i ASSITEJ Executive Committee, og les mer om Cecilie Lundsholt her.