Close

Call for submissions – ASSITEJ-magazine 2017

Call for submissions 2017 ASSITEJ Magazine

One Step Beyond: Intercultural Exchange

Tittelen på ASSITEJs verdenskongress i 2017 er «Cradle of Creativity», og for første gang arrangeres kongressen i Afrika. ASSITEJ ble grunnlagt med bakgrunn i et ønske om kulturelt samarbeid under den kalde krigen. ASSITEJ International skriver: I det 21. århundre er behovet for samarbeid på tvers av grenser, språk, etnisitet og personlige fortellinger, viktigere enn noensinne.

ASSITEJs magasin for 2017 søker artikler som:

-utvikler og illustrerer interkulturell utveksling, samarbeid, sosiale endringer, mangfold og forvandling innen scenekunst for barn og unge.
-utforsker forbindelser mellom tradisjonelt/samtidig og lokale/globale kunstneriske praksiser innen scenekunst for barn og unge
-diskuterer fordeler og ulemper ved kulturell utveksling med tanke på globalisering, kuntnerskap, maktstrukturer, kulturelle normer og verdier i scenekunst for barn og unge.

Artikler må:

-være mellom 500-700 ord (maksimum), i Word og PDF, i Times New Roman, str. 12
-inkludere tittel og navn på forfatter øverst, og en biografi på 25 ord på slutten.
-alle filer skal navngis med forfatterens etternavn og land
-artikkelforslag må være på engelsk og på forfatterens origialspråk
-bilder må legges ved, i separate filer, helst i TIFF-format (minst 5MB), men JPEG godtas (ikke-komprimert, 300 DPI – 14 x 21 cm). Husk kreditering av fotograf, kompani og stykke.

Artikler sendes inn innen 15. oktober 2016 til assitejmagazine2017@gmail.com

Utvalget blir presentert innen 15. desember.