Close

Call for papers og forslag til IYTARN-konferanse

19th ASSITEJ World Congress and Performing Arts Festival for Children and Young People – ‘Cradle of Creativity’

International Theatre for Young Audiences Research Network’s (ITYARN) Conference (16.- 17. mai 2017) & International Association of Theatre for Children and Young People’s (ASSITEJ) Fokusdager (18. – 27. May 2017 )

I samarbeid med Universitetet i Cape Town and Drama for Life, med base i Universitetet i Witwatersrand, utlyser ITYARN call for papers til konferansen “Cradle of Creativity: Examining intercultural exchange and diversity in theatre for young audiences in Africa and the world”, som finner sted i Cape Town, Sør-Afrika i mai 2017.

I tillegg til ITYARN-konferansen inkluderer ASSITEJs verdenskongress også fokusdager der seminarer, symposium, workshops, opplesninger og andre arrangementer finner sted. ASSITEJ inviterer til å komme med forslag som er relatert spesifikt mot fokusområdene. Teaterstykker som har relevans for fokusområdene, vil også være del av teaterfestivalen for barn og unge, som er rettet mot et bredere publikum.

Innsendingsfrist: 3. oktober 2016

Søknader sendes via: www.assitej2017.org.za

Spørsmål rettes til: assitej.ityarn2017@gmail.com

Språk for søknader er engelsk.

Les mer om utlysningene her.