Close

ASSITEJ Norge med i stort EU-prosjekt

CONNECTUP
The lives of the Others
European Theatres for Young Audience in a Union of Diversity

CONNECTUP er et vellykket storskala samarbeidsprosjekt annonsert av Europakommisjonen under deres program Creative Europe, og har fått tilsagn om € 2 000 000. Prosjektet består av 14 partnere fra 10 land – blant dem universitet, teatre og festivaler. Den ledende organisasjonen, Universitetet i Agder (fakultet for kunstfag), er et internasjonalt orientert norsk universitet som sikter på å være ledende innen innovasjon, utdanning og forskning.

CONNECTUP er et internasjonalt kulturprosjekt for målgruppen 12 +, og søker å motvirke økende sosiale og kulturelle forskjeller i Europa. 10 teatre med ulik kunstnerisk tilnærming, 9 festivaler og 2 universiteter som arbeider med scenekunst for barn og unge, kombinerer deres ulike styrker i en europeisk «union av mangfold» og planlegger for en stor investering i publikumsutvikling. Under profesjonell veiledning vil unge av alle sosiale klasser, kulturelle bakgrunner og ferdigheter dele erfaringer i teaterprosesser under temaet «The lives of the Others”. Med profesjonalisering som et nøkkelord, vil UiA tilby en sertifisert utdanning i “Theatre Mediation”, og disse utdannede “meglerne” vil følge de deltakende prosessene.

29 cross-over produksjoner vil bli utviklet for å berike repertoarene og blir presentert på 22 festivaler, deriblant SAND festivalen i Kristiansand.     

“That theatre mediation and the placement of the audience at the centre of the creative process are key to the project is found to be very positive.” (Quote: International Jury Evaluation Report)