Close

ASSITEJ-konferansen 2017

ASSITEJ-konferansen 2017
30. mars 2017, 10.00-15.30
Gymsalen, Sentralen

16.00-17.30: Årsmøte
18.00- utover: Lansering av SceSams bok «Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn» av Lise Hovik og Lisa Marie Nagel

Meld deg på til dagen her.

Scenekunstpolitikk for barn og unge
Hva er barrierene i scenekunstproduksjon for barn og unge – og hvordan kommer vi forbi dem? 

Årets konferanse tematiserer scenekunstpolitikk for barn og unge, og vi stiller spørsmålet: Hva er barrierene i scenekunstproduksjon for barn og unge – og hvordan kommer vi forbi dem? 

 ASSITEJ Norges overordnete mål at alle barn og unge skal ha tilgang til scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet som er relevant for deres liv. Vi er en medlemsorganisasjon som forener ulike aktører i scenekunstfeltet for barn og unge og vi ønsker å løfte opp ulike problemstillinger som eksisterer i feltet, og vi ønsker å se fremover- hvordan kan vi sikre en god scenekunstpolitikk for fremtiden som forener alle aktører, og som sist gir gode scenekunstopplevelser for barn og unge.

Program (med forbehold om endringer)

09:30 – 10:00
Registrering

10:00 – 10:10
ASSITEJ ønsker velkommen

10:15 – 10:25
Inspirasjon for dagen

10:30 – 10:45
Klassikere, litteratur og film? hva skal til for at teaterinstitusjonene setter opp nye scenetekster for barn og unge?
Innlegg ved Erik Ulfsby, teatersjef ved Det Norske Teatret

10:50 – 11:05
Dramatikkens Hus presenterer sin satsning på barn og unge.
Ved Line Rosvoll, kunstnerisk leder ved Dramatikkens Hus

11:10 – 11:25
Et år med basisfinansiering – hvordan kan rammebevilgningene for scenekunstnere i feltet barn og unge styrkes?
Innlegg ved Monica Stendahl Rokne produsent og daglig leder i Cirka teater.

11:30 – 11:45
Profesjonalitet og kvalitet i scenekunstfeltet for barn og unge.
Innlegg ved Ådne Sekkelsten, daglig leder for Norsk scenekunstbruk

11:45 – 12:30 Lunsj

12:30 – 12.45 Forskning i scenekunst for barn og unge: hva, hvordan og hvorfor?
Innlegg ved Lisa Nagel, leder for SceSam og stipendiat ved Norsk barnebokinstitutt

12:50 – 13:05
Scenkonststudenter möter grundskoleelever – om vår utbildning i scenkonst för barn och unga.
Innlegg ved Niklas Hald, lektor i skuespill ved Stockholms konstnärliga högskola

13:10 – 13:25
Hvem tar ansvar for Småkunstfeltet, og hvor går veien videre?
Innlegg ved Marit Ulvund, ved Seanse, Senter for Kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda

13:25 – 13:45 Pause

13:45 – 15:00 Samtale: Alle barn og unge har rett til å oppleve scenekunst – er norske scener og teaterhus godt nok tilrettelagt for barn og unge?

I Europa har det vært en lang tradisjon med at barn og unge har sine egne scener, men i det norske teaterlandskapet er det institusjonsteatrene som tradisjonelt har laget scenekunst for barn og unge på de samme scenene som for voksne, med noen unntak. Men feltet er i endring, og flere uavhengige initiativ dukker opp. Man ser også en større tendens til egne satsinger og forestillingsserier/-konsepter for barn og unge ved institusjoner og kulturhus. De siste årene er det også kommet flere initiativer til helt nye scener for barn og unge i Norge.

 

Hvorfor kommer disse initiativene nå? Er ikke tilbudet for barn og unge godt nok?
Kan egne scener og satsinger for barn og unge heve statusen, styrke tilgangen og bedre kvaliteten til scenekunst for barn og unge?

Hvilke modeller finnes, og hva er deres styrker og svakheter?

Kan scenekunstfeltet samle seg om noen felles krav til politikkutforming som styrker rammebetingelser og forutsetninger for å lykkes? 

Moderator: Maren Ørstavik

Paneldeltakere:

Cecilie Lundsholt, Kjell Moberg, Hilde Brinchmann, Nina Godtlibsen, m.fl.

15:00 – 15:30 Åpent forum