Close

ASSITEJ International

jpglogo1

 

 

 

 

 

 

ASSITEJ International ble etablert i 1965 av en internasjonal allianse av profesjonelle scenekunstnere for barn og unge og er en verdensomspennende organisasjon for scenekunst for barn og unge. Nettverket er medlemsbasert og består av nasjonale ASSITEJ-komiteer i over 80 land, som representerer teatre, enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider med teater for barn og unge.

Organisasjonen har også som formål å virke for barn og unges kunstneriske, kulturelle og utdannelsesmessige rettigheter, samt for utbredelsen og kjennskapet til scenekunst for barn og unge. I praksis skjer dette gjennom representasjon, møter, aktivt nettverksarbeid, prosjekter for scenekunstnere, og utveksling av forestillinger og workshoper på tvers av landegrenser. ASSITEJ International ledes av en komité bestående av representanter for i øyeblikket 14 land. Administrasjonen ivaretas av generalsekretariatet som for tiden ligger i Mexico.

Årlig arrangeres ASSITEJs Artistic Gathering, i 2016 i Birmingham, under festivalen On the Edge.
Hvert tredje år arrangeres ASSITEJs Verdenskongress, neste kongress er i Cape Town i 2017.

ASSITEJs profesjonelle nettverk bringer sammen teaterkompanier, organisasjoner og enkeltpersoner på tvers av landegrenser og andre skillelinjer, gjennom å legge til rette for faglig utveksling rundt en delt interesse eller behov koblet opp mot scenekunst for barn og unge. Medlemskap i nettverkene er ofte knyttet et spesifikt fagområde eller spesialisering i feltet.

ITYARN: International Theatre for Young Audiences Research Network – internasjonalt forskningsnettverk som fremmer forskning på feltet scenekunst for barn og unge.
Next Generation: nettverk for erfaringsbygging og nettverksbygging for unge aktører interessert i scenekunst for barn og unge.
Playwriting – WPLG: nettbasert møteplass for interesserte i verker skrevet for et ungt publikum.
Smallsize: europeisk nettverk som jobber for å spre informasjon og dele kunnskap om scenekunst med målgruppen tidlig barndom (0-6 år)
International Inclusice Arts Network: nettbasert samfunn for interesserte i å skape, lære om eller programmere inkluderende kunst for et ungt publikum, og har som en målsetting å  bryte tabuet om «kunst for folk med nedsatt funksjonsevne».

ASSITEJ International sender ut månedlige nyhetsbrev, abonnement kan opprettes her.