Close

ASSITEJ-FORUM: Frokostseminar om mønstringen MOToffentlighet

Den 16. juni 2016 ble det arrangert ASSITEJ-Forum om Frokostseminar om mønstringen MOToffentlighet og møter med publikum
Sentralen i Oslo, Forstanderskapssalen

Hele seminaret kan høres her.

Deltakere: Gry Ulfeng, Tommy Olsson og Tale Næss
Om seminaret:

Ved Kunstløftets avslutning ble det lyst ut 5 millioner kroner til en kunstmønstring for barn og unge. I utlysningsteksten het det at formålet med mønstringen er bl.a.: «Å mønstre engasjerende kunst som griper inn i og aktualiserer etiske, kunstneriske og samfunnsmessige grenseoppganger mot det unge publikummet.» og «Å finne løsninger med et geografisk hensyn, som gir så mange som mulig i skole- og barnehagealder tilgang til mønstringen.»

Med Gry Ulfeng som kunstnerisk leder, ble prosjektet MOToffentlighet plukket ut. Mønstringen finner sted i Oslo i tidsrommet mai til juli, med selve festivalen i perioden 29. juni til 8. juli.

ASSITEJ Norge  invitert to av kuratorene i prosjektet til å presentere og samtale rundt hva MOToffentlighet er og hvilke tanker de gjør seg om møtene med publikum. Hvem skal oppleve kunsten og hvilke grep gjør/gjør ikke kuratorene for å få dem til å komme? Hvordan inviteres de til å delta i den kritiske diskusjonen?

Program:

09.00 Kunstnerisk leder og kurator for scenekunst Gry Ulfeng presenterer mønstringen og tenkningen rundt det å «programmere og formidle til et ungt publikum på utradisjonelle måter på samtidskunstens premisser».

09.30 Samtale med Ulfeng og kurator for visuell kunst Tommy Olsson om møtene med publikum.

Spørsmål fra salen/samtale med publikum.

Samtalen ledes av Tale Næss
Arrangementet er ferdig 10.30

Les mer om mønstringen på http://www.motoffentlighet.no/

 

Tommy Olsson, født 1963 i Sverige. Billedkunstner og skribent. Skriver jevnlig kunstkritikk i Klassekampen. Han er utdannet kunstner fra kunstakademiet i Trondheim og Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam, og har i tillegg utdannelse fra Skapende kuratorpraksis fra Kunsthøgskolen i Bergen.

Gry Ulfeng har et produksjonsselskap hvor hun i kraft av å være kunstnerisk produsent, kurator og dramaturg har jobbet for koreografene Hooman Sharifi/Impure Company, Hege Haagenrud, regissørene Morten Traavik, Tore Vagn Lid/Transiteatret-Bergen og Amund Sjøli Sveen, alle vel etablert på den internasjonale, eksperimentelle scenekunstarenaen. Ulfeng har en cand.philol. grad i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen med tysk teater i 20. århundre som spesialfelt. Ulfeng har vært medkurator av Bastard festivalen på Teaterhuset Avant Garden i Trondheim, laget ASSITEJ festivalen i Kilden Teater- og Konserthus Sørlandet og programmert scenekunst for Den kulturelle skolesekken. Hun har vært scenekunstkonsulent i Vest-Agder, arbeidet som produksjonsdramaturg på engasjement ved Trøndelag Teater og Den Nationale Scene i Bergen, samt jobbet for Norges Teknisk og Naturvitenskapelige Universitet på Seksjon for drama og teater. Ulfengs område er avant-garde teorier og internasjonal scenekunst. Hennes interesse som kurator, dramaturg og produsent er de kritiske potensialer i relasjoner mellom framing og resepsjon i teater og dans som avviser å begrenses av det dramatiske, virksomme grenser for genre, skillet mellom tilskuere og det performative, og dans som utvider forståelse av koreografi.

Tale Næss (1969) skriver tekster for scenen, radio og film. Hun har også skrevet musikkdramatikk, librettoer og arbeidet i flere tverrkunstneriske konstellasjoner. Næss debuterte på Gyldendal Norsk Forlag i 1992. Hun debuterte som dramatiker på Teater Ibsen i 1999. Hun har arbeidet som dramaturg ved Hålogaland Teater.
Næss er i dag stipendiat i scenetekst ved KHiO, Teaterhøgskolen, under Norwegian artistic research fellowship programmet.