Close

ÅRSMØTE og årsmøteseminar

Kjære medlemmer av ASSITEJ Norge!

Det er med stor glede vi innkaller til årsmøte fredag 20. april kl 18.30-20.00 på Sentralen (P1 i 3. etasje) i Oslo.  

I forkant av årsmøtet, fra kl. 16.00, inviterer vi til et årsmøteseminar om regionreformen, hvor vi skal se nærmere på konsekvensene for teater-Norge dersom ekspertutvalgets forslag følges. De foreslår blant annet at:
– ingen kulturinstitusjoner utenfor Oslo bør lenger være nasjonalt ansvar
– ansvaret for en rekke støtteordninger i Norsk Kulturråd (så som Norsk Kulturfond og arrangør- og festivalstøtte) bør overføres til fylkeskommunene

Velkommen til et totimers seminar med blant andre direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening, Morten Gjelten, som innleder.

I mellom årsmøteseminar og årsmøtet byr vi på husets deilige vegetarsuppe. Vi håper så mange som mulig blir igjen for uformelt samvær i Vinterhagen etter endt årsmøte. Her er det anledning til å kjøpe seg et eller flere glass med foretrukket drikke.

Innkalling og saksdokumenter:
INNKALLING TIL ÅRSMØTE i ASSITEJ Norge 2019
Årsmelding og styrets årsberetning 2017
Årsregnskap 2017 signert
revisjonsberetning 2017
Sak 5 Kontingentsatser
Sak 6 Honorarer til styre og valgkomite
Budsjett 2018-2019

Frist for å sende inn saker til behandling av årsmøtet er 6. april (en uke senere enn vedtektene sier, p.g.a. påskeferien). Eventuelle saker kan sendes til info@assitej.no.

Revidert sakliste, saksdokumenter og valgkomiteens innstilling sendes senest ut 13. april i.h.t. vedtektene.

VELKOMMEN!