Close

Årsmøte i ASSITEJ Norge 27. mai 2015 kl 17

Kom og bruk din stemme og vær med å påvirke organisasjonen fremover! Etter den formelle delen presenterer vi styrets tanker for organisasjonens videre utvikling i lys av styrket økonomi og høyere aktivitet i det internasjonale nettverket, og inviterer vi til en kort diskusjone der DU kan være med å påvirke!

Årsmøtet er åpent for alle, men kun betalende medlemmer har stemmerett.

Last ned innkalling og sakspapirer.

Etter Årsmøtet inviterer vi til fagsamtale med temaet Hvordan få frem barn og ungdoms stemme og uttrykk i scenekunstproduksjoner?

 

Hva?              Årsmøte og fagmøte i ASSITEJ Norge

Når?               Onsdag 27. mai kl. 17

Hvor?             Litteraturhuset i Oslo, Nedja

 

DAGSORDEN

Sak 1               Konstituering av møtet

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden

b) Valg av møteleder og referent

c) Valg av protokollvitner

 

Sak 2               Årsmelding og årsberetning for 2014

Sak 3               Årsregnskap 2014

Sak 4               Revisjonsberetning for regnskapsåret 2014

Sak 5               Fastsetting av kontingentens størrelse

Sak 6               Fastsetting av honorar til styre og valgkomité

Sak 7               Budsjett for 2016

Sak 8               Styrets forslag til vedtektsendringer

Sak 9               Innkomne saker

Styrets forslag til strategisk plan for virksomheten 2016-2019

 

Sak 10             Valg

a) Styre

b) Revisor

c) Valgkomité

Last ned innkalling og sakspapirer.

Etter Årsmøtets formelle del blir det en kort presentasjon og diskusjon om virksomhetens planer fremover.

VEL MØTT!

Med vennlig hilsen,

for ASSITEJ Norge

 

Eivind Haugland                                               Hilde Annette Aakre

styreleder                                                        daglig leder