Close

Årsmøte i ASSITEJ Norge 2017, innkalling og agenda

Vel møtt til årsmøte i ASSITEJ Norge

Tid: 30. mars, kl. 1600-1730

Sted: Sentralen i Oslo, Gymsalen i 4. etasje

Sakspapirer lastes ned fra følgende lenke: https://www.dropbox.com/sh/wekt61lwi09zylp/AAApqXNx16ijBdZ6lEys94tSa?dl=0
Revidert innkalling og resterende sakspapirer sendes ut innen den 23. mars 2017

DAGSORDEN

Sak 1              Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2              Valg av møteleder, referent og protokollvitner
Sak 3              Årsmelding og årsberetning for 2016
Sak 4              Årsregnskap og revisjonsberetning for regnskapsåret 2016
Sak 5              Fastsetting av kontingentens størrelse
Sak 6              Fastsetting av honorar til styre og valgkomité
Sak 7              Orientering om budsjett
Sak 8              Forslag til vedtektsendringer
Sak 9              Innkomne saker (må være styret i hende senest 9. mars 2017)*
Sak 10            Valg av 1) styre, 2) Revisor, 3) Valgkomité