Close

Årsmøte i ASSITEJ Norge 15. april 2016 kl 16

INNKALLING TIL ÅRSMØTE i ASSITEJ Norge 2016
Last ned innkallingen: INNKALLING TIL A?RSMØTE i ASSITEJ Norge 2016

Tid:    15. april 2016 kl 16-17.30
Sted:  Sentralen i Oslo, Gymsalen i 4. etasje

DAGSORDEN
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2 Valg av møteleder, referent og protokollvitner

Sak 3 Årsmelding og årsberetning for 2015
Vedlegg 1 A?rsmelding 2015

Sak 4 Årsregnskap og revisjonsberetning for regnskapsåret 2015
Vedlegg 2a A?rsregnskap 2015 Resultat
Vedlegg 2b A?rsregnskap 2015 Balanse
Vedlegg 2c A?rsregnskap 2015 Noter
Vedlegg 3 Revisjonsberetning 2015. Legges frem på møtet

Sak 5 Fastsetting av kontingentens størrelse
Vedlegg 4 Styrets forslag til fastsetting av kontingentsatser

Sak 6 Fastsetting av honorar til styre og valgkomité
Vedlegg 5 Styrets forslag til fastsettelse av honorar til styre og valgkomite? 2016

Sak 7 Orientering om budsjett
Vedlegg 6 Arbeidsbudsjett 310316 m tall 2017

Sak 8 Forslag til vedtektsendringer
Vedlegg 7 Styrets forslag til vedtektsendringer

Sak 9 Innkomne saker

Sak 10 Valg
a. Styre
b. Revisor
c. Valgkomité
Vedlegg 8 Valgkomiteens innstilling

Etter Årsmøtets formelle avslutning blir det en presentasjon av ASSITEJs hovedsatsinger i 2016: SAND-festivalen og nysatsingen Teaterlørdag UNG.

VEL MØTT!

Oslo 1. april 2016

Med vennlig hilsen, for ASSITEJ Norge

Eivind Haugland    Hilde Annette Aakre
styreleder                 daglig leder