Close

Bli medlem

Medlemskap i ASSITEJ Norge er åpent for alle som på én eller annen måte befatter seg profesjonelt med scenekunst for barn og unge. Medlemskap kan søkes av: a) Profesjonelle scenekunstnere og teatre som retter seg mot et ungt publikum. b) Fagpersoner fra tilstøtende fagfelt. c) Kollektivt medlemskap kan søkes av organisasjoner, institusjoner og grupper.

Som ASSITEJ-medlem

– er du en del av et stort internasjonalt nettverk med store muligheter til erfaringsutveksling
– kan du søke om å vise forestillingen din på Teaterlørdag UNG på Sentralen i Oslo
– får du mulighet til erfaringsutveksling gjennom ASSITEJs internasjonale nettverk
– blir du invitert til faglige og sosiale samlinger med internasjonalt fokus
– får du råd og veiledning
– kan du søke om reisestøtte til utvalgte internasjonale arrangementer
– får du mulighet til å påvirke arbeidet med å styrke scenekunsten for barn og unge
– bidrar du til at scenekunst for barn og unge får en bredere forankring og mer oppmerksomhet

Medlemskap koster 1500,- for institusjoner, 500,- for grupper og 250,- for enkeltpersoner.

Fyll ut skjemaet, og vi kommer tilbake til deg.

NB: Husk å fylle ut alle felter, inkludert e-postadresse.

Navn: (må fylles ut)

Ev. gruppe/institusjon:

E-postadresse: (må fylles ut)

Postadresse:

Ev. nettsted:

Medlemskapstype:

Beskriv kort din/deres befatning med scenekunst for barn og unge: