Close

Teaterlørdag på Sentralen i Oslo

FB_profilbilde_UNGÉn lørdag i måneden kan barn og unge i Oslo oppleve kvalitetforestillinger på Sentralen.

 

 

Teaterlørdag UNG vil presentere forestillinger for barn fra 0-12 år, både dans, teater og performance. Følg med på vår Facebookside for mer informasjon.

Vil du spille dine forestillinger i forbindelse med Teaterlørdag UNG på Sentralen?

Medlemmer av ASSITEJ Norge kan søke om å få vise sin produksjon under Teaterlørdag UNG på Sentralen. Høsten 2018 tar vi sikte på vise forestillinger følgende lørdager; 8. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember, mens våren 2019 vises det forestillinger 26. januar, 9. februar, 9. mars, 6. april og 11. mai.

ASSITEJ Norge og Sentralen dekker kostnadene til lokaler og teknisk hjelp, og utøverne får et garantihonorar. Utøverne må stille med en kontaktperson og selv administrere arrangementet i form av dialog med vår produsent. For utøvere som kommer langveis fra, vil det være anledning til å søke om reisestøtte fra ASSITEJ Norge.

ASSITEJ Norge oppretter arrangement på Facebook og legger ut informasjon på våre nettsider, samt pressemelding og oppføring i aktivitetskalendre. For at Teaterlørdag UNG skal nå bredt ut, er vi avhengige av at utøverne bidrar til markedsføring av eget arrangement.

Hva slags forestillinger?
Til Teaterlørdag UNG søker vi profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet som har hatt premiere. Produksjonen må i tillegg ha kort riggetid (inn- og utrigg samme dag) og være laget for barn i alderen 0-12 år. Alle typer scenekunstproduksjoner tas imot for vurdering, også produksjoner som utfordrer etablerte formidlingsformer.

Send inn en søknad med kort beskrivelse av forestillingen til teaterlordagung@assitej.no, full teknisk rider og en vimeo-link eller annen digital dokumentasjon, samt ønsket tidspunkt for visning. Send også med et budsjett dersom du bor langt borte og har behov for reisestøtte. Alle søknader behandles av et programråd og programmering skjer utfra en helhetsvurdering av aktuelle produksjoner og mulig tilknytning til faglige arrangementer.

Bare for ASSITEJs medlemmer? Ja det er i hovedsak bare for ASSITEJs medlemmer, men vi sier velkommen til flere medlemmer. Det koster ikke mye å være medlem i ASSITEJ Norge. Medlemskap koster 1500,- for institusjoner, 500,- for grupper og 250,- for enkeltpersoner. Les mer under fanen «Medlemmer».

 

Teaterlørdag UNG er støttet av: