Close

«Teaterlørdag UNG» på Sentralen i Oslo.

 FB_profilbilde_UNGÉn lørdag i måneden kan barn og unge i Oslo oppleve kvalitetforestillinger på Oslos nye kulturhus Sentralen.

 

 

Teaterlørdag UNG vil presentere forestillinger for barn fra 0-18 år, både dans, teater og performance. Følg med på vår Facebookside for mer informasjon.

Vil du spille forestillinger på Teaterlørdag UNG?

Medlemmer av ASSITEJ Norge kan søke om å vise sin forestilling på Sentralen. Høsten 2017 vises forestillinger den 30. september, 28. oktober, 26. november (søndag) og 9. desember, mens våren 2018 vises det forestillinger 20. januar, 10. februar, 7. april og 5. mai.

ASSITEJ Norge og Sentralen UNG dekker kostnadene til lokaler og teknisk hjelp, og scenekunstgruppen får billettinntektene. Gruppene må selv administrere arrangementet i form av markedsføring, kontakt med Sentralens teknikere, samt stille med en kontaktperson. Bor du langt borte, vil det også være anledning til å søke reisestøtte fra ASSITEJ Norge.

Hva slags forestillinger? Til Teaterlørdag UNG søker vi forestillinger som har hatt premiere, er av høy kunstnerisk kvalitet, med kort riggetid (det er inn- og utrigg samme dag), som er laget for barn og ungdom, og du må være medlem av ASSITEJ Norge. Vi er åpen for alle sceniske uttrykk – og nedslagsfeltet er hele Norge. ASSITEJ Norge arrangerer jevnlig fagsamtaler og seminarer, og forestillingene vil kunne bli plukket ut med tanke på å passe inn i en større faglig kontekst.

Send inn en søknad med kort beskrivelse av forestillingen, full teknisk rider og en vimeo-link eller annen digital dokumentasjon, samt ønsket tidspunkt for visning. Send også med et budsjett dersom du bor langt borte og har behov for reisestøtte. Søknadene behandles av et programråd.

Bare for ASSITEJs medlemmer? Ja det er i hovedsak bare for ASSITEJs medlemmer, men vi sier velkommen til flere medlemmer. Det koster ikke mye å være medlem i ASSITEJ Norge. Medlemskap koster 1500,- for institusjoner, 500,- for grupper og 250,- for enkeltpersoner. Les mer under fanen «Medlemmer».