Close

ASSITEJ Norge søker daglig leder i 100 % stilling

FLOU! av Ieltxu Ortueta / Artefactos Bascos på ASSITEJ Artistic Gathering 2019 på Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand. Opprinnelig foto: Bebê De Soares

ASSITEJ Norge er på utkikk etter en engasjert og selvstendig daglig leder til å drifte en organisasjon i utvikling. I Norge arbeider ASSITEJ med å fremme kvalitet i scenekunst for barn og unge. Vi er en medlemsskapsorganisasjon både for scenekunstnere og andre som arbeider med teater og dans for et ungt publikum. Samtidig er ASSITEJ del av et stort og spennende internasjonalt nettverk som består av mer en hundre medlemsland. Det internasjonale arbeidet bygger på barnets rett til å delta i og oppleve profesjonell kunst og kultur.     

Nylig var ASSITEJ Norge vertskap for en omfattende internasjonal scenekunstfestival i Kristiansand som samlet kunstnere fra hele verden: ASSITEJ Artistic Gathering, www.aag2019.no. Festivalen ble svært vellykket, og vi søker nå etter rett person til å bygge videre på erfaringene til beste for både organisasjonen, våre medlemmer, og ikke minst barnepublikummet.

ASSITEJ Norges to største enkeltprosjekter er SAND-festivalen i Kristiansand og Teaterlørdag Ung på Sentralen i Oslo. Vi er også i startgropa med EU-prosjektet ConnectUp sammen med 14 europeiske partnere, og aktiv pådriver i det nordisk-baltiske samarbeidet i ASSITEJ. I mai 2020 samles vi sammen med resten av bevegelsen til verdenskongress i Tokyo. 

Daglig leders ansvar og oppgaver:

 • ansvar for ASSITEJ Norges daglige drift, herunder personalansvar og økonomistyring
 • sekretær for ASSITEJ Norge sitt styre
 • utvikle strategier og fremdriftsplaner i samarbeid med styret 
 • utvikle og gjennomføre virksomhetens aktiviteter
 • overordna ansvar for informasjonsvirksomhet, bl.a. nettsider, nyhetsbrev og sosiale media
 • medlemskontakt og -pleie
 • være kontaktpunkt mellom ASSITEJ Norge, de ulike internasjonale fagnettverkene og ASSITEJ internasjonalt
 • politisk påvirkningsarbeid på vegne av fagfeltet og på vegne av publikum 

Vi søker deg som har:

 • høyere utdanning innenfor (scene)kunstfag, og/eller relevant barnefaglig kompetanse
 • oversikt over scenekunstfeltet spesielt og norsk kultursektoren generelt
 • erfaring fra administrasjon, prosjektstyring og økonomi og god gjennomføringsevne
 • et solid nettverk og dyktig på nettverksbygging
 • gode språkkunnskaper og kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk
 • interesse for/erfaring med informasjonsarbeid
 • et oppriktig engasjement 

Vi tilbyr:

 • interessante og varierte oppgaver i en organisasjon i utvikling
 • store muligheter til å påvirke virksomheten og egen arbeidshverdag
 • kontorfellesskap på Sentralen i Oslo
 • reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt
 • lønn etter avtale

Stillingen er et åremål på 4 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er 100 %.
Send søknad og CV til info@assitej.no innen 7. november.
Ønsket tiltredelse er 2. januar 2020

Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

For spørsmål om stillingen eller søknadsprosessen:
Styreleder Kristina Kjeldsberg, kristina@dramatikkenshus.no, 954 55 828