Close

Assitej Norge søker forestillinger til Teaterlørdag Ung 2019/20

Frist 15. mai!

Teaterlørdag UNG er et tilbud til barn i Oslo-regionen. Én lørdag i måneden kan du oppleve god scenekunst på Sentralen. Teaterlørdag UNG er et samarbeid mellom ASSITEJ Norge og Sentralen UNG og presenterer et bredt spekter av scenekunst for et publikum i alderen 0-12 år. ASSITEJ Norge er del av en internasjonal sammenslutning som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst. Teaterlørdag Ung mottar støtte fra Oslo kommune.

I sesongen 2019/2020 arrangeres Teaterlørdag UNG: 

31. august 2019 VERDENS KULESTE DAG på Akershus festning
12. oktober 2019
9. november 2019
(7. desember 2019 SHOWBOX)
25. januar 2020
22. februar 2020
28. mars 2020
25. april 2020
30. mai 2020

Forestillingen må kunne spilles to ganger på en dag, hhv. kl. 12 og kl. 14. I spesielle tilfeller vil man kunne åpne for spille også å gjelde den påfølgende søndagen.

Hva slags forestillinger? 
Til Teaterlørdag UNG søker vi forestillinger som har hatt premiere, er av høy kunstnerisk kvalitet, har kort riggetid (inn- og utrigg samme dag), og som er laget for barn 0-12 år. Alle sceniske uttrykk er velkomne.

Forestillingene spilles hovedsakelig i Gymsalen på Sentralen i Oslo: 
http://www.sentralen.no/leie-saler-rom/saler-og-produksjonsrom/gymsalen ASSITEJ Norge/Teaterlørdag UNG stiller med produsent og teknikere for enkel teknisk rigg og igangsetting av arrangementet.

Økonomi
ASSITEJ Norge og Sentralen UNG dekker kostnadene til lokaler og teknisk hjelp, og utøverne får et garantihonorar tilsvarende 5000,- per person. Utøverne må stille med en kontaktperson og selv administrere arrangementet i form av dialog med vår produsent. For utøvere som kommer langveis fra, vil det være anledning til å søke om reisestøtte fra ASSITEJ Norge.

Markedsføring og PR:
ASSITEJ Norge oppretter arrangement på Facebook og legger ut informasjon på våre nettsider, samt pressemelding og oppføring i aktivitetskalendre. For at Teaterlørdag UNG skal nå bredt ut, er vi avhengige av at utøverne bidrar til markedsføring av eget arrangement.

Send inn en søknadved å fylle ut registreringsskjemaet innen 15.mai.
Husk følgende vedlegg:
– full teknisk rider
– lenke til videodokumentasjon av forestillingen. Skriv gjerne inn foretrukket spilledato. Send også med et budsjett dersom du kommer langveis fra og har behov for reisestøtte. Søknadene behandles av et programråd nedsatt av ASSITEJ Norge sitt styre. Alle som søker, vil få svar innen 30. juni.

Bare for ASSITEJs medlemmer?
Teaterlørdag UNG en arena forbeholdt ASSITEJs medlemmer, så benytt gjerne anledningen til å tegne medlemskap! Et medlemskap i ASSITEJ Norge koster kr 250,- for enkeltkunstnere, kr 650,- for gruppe/kompani, kr 1500,- for organisasjoner og kr 2000,- for institusjoner og universitet/høyskoler. Ta kontakt: info@assitej.no.