Close

Årsmøte 2013

Styret for 2013 er: Årsmøtet valgte følgende medlemmer til styret ved akklamasjon etter Valgkomiteens innstillinger. Anne Mali Sæther styreleder, Bjørn Birch nestleder, Merete Elnan, Sidsel Hommersand, Lise Hovik, Kjell Moberg, ny: Eivind Haugland, Vara: 1 Vara Eva Høili, 2 Vara Haukur J. Gunnarsson.

Årsmøtet vedtok endringer av vedtektenes § 5 og 8.

Du kan lese protokollen fra Årsmøtet her